Hyppää pääsisältöön

VEPO-voimaa johtajuuteen

Tampereen yliopisto

Laajuus

5 opintopistettä

Toteutusaika

19.9.2024-9.1.2025

Hakuaika

8.5.2024-25.8.2024

Hinta

Koulutus on osallistujille maksuton.

Kaupunki

Tampere

Koulutusala

Opetus ja kasvatus

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Monimuoto-opetus

Opintojen taso

Muut opinnot

VEPO luo varhaiskasvatukseen sekä esi- ja perusopetukseen veto- ja pitovoimaa!

Vahvista varhaiskasvatuksen tai esi- ja perusopetuksen johtajuuttasi uusimman tutkimustiedon avulla, kollegoidesi kanssa keskustellen ja kokemuksia jakaen.

Valtakunnallisesti tarjottava VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutus tukee johtamisosaamisen kehittymistä ja rakentaa yhteisöllistä toimintakulttuuria koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Koulutuksessa korostetaan jaettua johtajuutta ja pedagogista johtajuutta sekä pyritään edistämään koulutuksellista tasa-arvoa, moninaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. 

Koulutus antaa työkaluja ja malleja itsensä ja tiimin johtamiseen sekä koulutusuudistusten toimeenpanossa tarvittavaan johtajuusosaamisen kehittymiseen. Opinnoissa tehdään suunnitelma, joka tukee henkilökohtaista kasvua johtajana sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä koko työyhteisössä ja organisaatiossa opintojen aikana ja niiden jälkeen.

Koulutuskokonaisuuden toteutus

Koulutus koostuu valtakunnallisesti kaikille yhteisistä osuuksista ja alueellisesti toteutettavista osioista. Alueellisten osuuksien sisällöt ja toteutus vaihtelevat kunkin alueen omien painotusten ja koulutustarpeiden mukaan. Koulutuskokonaisuus järjestetään kaikkiaan kolme kertaa.
VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutus pohjautuu Kohti kehittyvää johtajuutta (VEPO 2035) -raportin esitykseen kasvatus- ja koulutusalan johtajuuden kehittämiseksi. 

Koulutuksen sisältö ja 1. toteutuksen aikataulu

19.9.2024 klo 9–13.45: Kasvatus- ja koulutusalan perustehtävä muuttuvassa maailmassa, ammatillinen identiteetti ja motivaatio
Valtakunnallinen webinaari
Aihe sisältää

 • pedagogisen johtajuuden päätavoitteen saavuttaminen eli lapsen ja oppilaan/opiskelijan oppimisen
 • kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen ja edistäminen
 • perustehtävään orientoitunut (horisontaalinen) yhteisöllinen johtajuus
 • vertikaalinen yhteistyö systeemin eri tasojen välillä.

Koulutuspäivän päätoteuttajana Jyväskylän yliopisto, Johtamistaidon Instituutti yhdessä Helsingin ja Tampereen yliopistojen kanssa.

3.10.2024 klo 13–16.30: Johtajuusidentiteetti
Tampereen alueryhmä keskustakampuksella
Kouluttajana yliopistonlehtori Päivi Hökkä, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto.
Luennon jälkeen aiheen käsittelyä kehittämistehtävässä tutorryhmässä

24.10.2024 klo 9–12: Pedagoginen ja jaettu johtajuus
Valtakunnallinen webinaari
Sisältäen mm. johtamisen ja jaetun johtajuuden ideaali, suora ja epäsuora pedagoginen johtaminen.
Koulutuspäivän toteuttajana Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

14.11.2024 klo 13–16.30: Tunnejohtaminen
Tampereen alueryhmä keskustakampuksella
Kouluttajana professori Petri Nokelainen, kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta, Tampereen yliopisto.
Luennon jälkeen aiheen käsittelyä kehittämistehtävässä tutorryhmässä.

12.12.2024 klo 9–12: Moninaisuuden ja sosiaalisen inkluusion johtaminen
Valtakunnallinen webinaari
Sisältäen mm.

 • johtaminen koulutuksellisen tasa-arvon mahdollistajana
 • inklusiivisen näkökulman vahvistaminen
 • eettinen johtaminen
 • moninaisuuden syvällinen ymmärtäminen
 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden nostaminen johtajuuden keskeiseksi lähestymistavaksi

Koulutuspäivän toteuttajana Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

9.1.2025 klo 13–16.30: Moninaisuuden ja sosiaalisen inkluusion johtaminen
Tampereen alueryhmä keskustakampuksella
Kouluttajana prof. emerita Marita Mäkinen.
Luennon jälkeen kehittämistehtävät esitellään Tampereen tutorryhmässä.

Opetusjärjestelyt

Koulutus tapahtuu Tampereen yliopiston keskustakampuksella ja verkossa. Koulutus sisältää yhteistä opiskelua, soveltamista ja ohjattua työskentelyä pienryhmissä. Kehittämistehtävä on integroitavissa omaan työhön. 

Kouluttajina Tampereen yliopistolla toimivat kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta yliopistonlehtori Päivi Hökkä, professori emerita Marita Mäkinen ja professori Petri Nokelainen. Ohjaajina toimivat ohjauksen asiantuntijat Jaana Roschier ja Katri Sillanpää Tree – Jatkuvan oppimisen palveluista.

Kohderyhmä

VEPO-voimaa johtajuuteen -koulutus on suunnattu perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajille, johtajille ja johtoryhmille. 

Yhteistyöverkosto ja rahoitus

Koulutus toteutetaan yhteistyöverkostona, jota koordinoi Jyväskylän yliopisto. Verkostoon kuuluvat myös Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto ja Tampereen yliopisto. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja henkilöstökoulutusta.

Alueellisten osuuksien sisällöt ja toteutus vaihtelevat kunkin alueen omien painotusten ja koulutustarpeiden mukaan. Koulutus tullaan tarjoamaan vuosien 2024–2026 aikana yhteensä 12 kertaa eri puolilla maata. Koulutuskokonaisuuden

 • toinen toteutus alkaa 30.1.2025
 • kolmas toteutus alkaa 21.8.2025.

Tampereen yliopisto toteuttaa koulutuksen kolmesti niin, että mukaan mahtuu 20 osallistujaa/toteutus.

Ilmoittautuminen näihin avautuu myöhemmin. Lue lisää koulutuskokonaisuudesta Jyväskylän yliopiston nettisivuilta.

Kysy minulta lisää

Osaamisen kehittäjät -uutiskirje ja podcast

Haluatko kuulla toiminnastamme, uusista koulutuksista, tapahtumista sekä hankkeista? Tai kuunnella korkeakouluyhteisön ja työelämän eri aiheiden asiantuntijoiden haastatteluita?

Rahoittaja

Opetushallitus on myöntänyt rahoituksen koulutuksen toteuttamiseen ja se on osallistujille maksuton.