Henkilöprofiili

Marita Mäkinen

professori, kasvatustiede, alana opettajankoulutus
| Sub unit: Kasvatustieteet
Marita Mäkinen

Oma esittely

Olen kasvatustieteen professori (alana opettajankoulutus) kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa Tampereen yliopistossa. Tutkimusalueitani ovat opettajankoulutus, inklusiivinen kasvatus ja monilukutaidon pedagogiikka. 

Tutkimukseni keskittyy opettajien ammatillisen kehittymiseen ja erityisesti reflektiivisen työotteen merkityksiin. Inklusiivisen kasvatuksen tutkimuksessa selvitän inkluusion etenemisen edellytyksiä ja prosesseja kouluyhteisöissä. Monilukutaidon tutkimuksessa olen kiinnostunut niin lasten luku- ja kirjoitustaidon oppimisesta kuin opettajaopiskelijoiden taidoista tukea oppilaiden kriittisen lukutaidon kehittymistä.