Hyppää pääsisältöön

Lääketieteen, biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Poikkitieteellistä huippututkimusta terveyden hyväksi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta panostaa korkeatasoiseen tutkimukseen. Tiedekunnan tohtoriohjelma on monitieteellinen ja tavoitteenamme on innovatiivinen, korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnettu tohtorikoulutus ja tutkimus, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Terveystieteen tohtori
Lääketieteen tohtori
Filosofian tohtori
Tekniikan tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Kaupunki

Tampere

Lääketieteen, biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelman osaamisen keskiössä ovat kliininen lääketiede, biolääketiede, translationaalinen tutkimus, molekyylibiologia, bioinformatiikka ja systeemibiologia, solu- ja kudosteknologia, biomateriaalit, biolääketieteen laitteet ja teknologia, biofysiikka ja terveysteknologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita (FT, LT, TkT ja TtT), jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ohjelmassa kaikki tutkimus on kansainvälistä ja ohjelmaan hakeutuu paljon opiskelijoita ulkomailta.

Tiedekunnan tohtoriohjelmien aloilla tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään on perinteisesti ollut ongelmatonta. Tohtorikoulutuksessa otetaan myös huomioon työelämän tarpeet tarjoamalla opiskelijoille opintojaksoja, jotka kartuttavat työelämävalmiuksia (mm. kirjallisen ja suullisen ilmaisun taidot, viestinnälliset valmiudet, oman ajankäytön hallinta, projektinhallintataidot, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsenäinen työote, tiimityötaidot). Tohtorikoulutus osaltaan takaa uusien biolääketieteellisten laitteiden ja niihin liittyvien menetelmien kehittämisen, lääketieteellistä osaamista vaativan potilashoidon, sekä uusien hoitomuotojen kehittymisen ja näyttöön perustuvan hyödyntämisen. 

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman hakukelpoisuusvaatimukset, valintaperusteet, ohjeet hakemiseen sekä tietoa tulosten julkistamisesta. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista tai hakudokumenteista, olethan yhteydessä hakijapalveluihin. Mikäli sinulla on tutkintoon ja tutkimuksen tekemiseen liittyen kysyttävää, ota yhteyttä ohjelmaan osoitteella met.doc.tau(a)tuni.fi.

Ennen hakemista hakijalla tulee olla vastuuohjaajaa. Miettikää vastuuohjaajan kanssa yhdessä mahdolliset muut ohjaajat ja ohjausryhmä.