Hyppää pääsisältöön
Cancer research in action

Lääketieteen, biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Poikkitieteellistä huippututkimusta terveyden hyväksi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta panostaa korkeatasoiseen tutkimukseen. Tiedekunnan tohtoriohjelma on monitieteellinen ja tavoitteenamme on innovatiivinen, korkeatasoinen ja kansainvälisesti tunnettu tohtorikoulutus ja tutkimus, jota voidaan hyödyntää terveydenhuollossa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Lääketieteen, biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelman osaamisen keskiössä ovat kliininen lääketiede, biolääketiede, translationaalinen tutkimus, molekyylibiologia, bioinformatiikka ja systeemibiologia, solu- ja kudosteknologia, biomateriaalit, biolääketieteen laitteet ja teknologia, biofysiikka ja terveysteknologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita (FT, LT, TkT ja TtT), jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ohjelmassa kaikki tutkimus on kansainvälistä ja ohjelmaan hakeutuu paljon opiskelijoita ulkomailta.

Tiedekunnan tohtoriohjelmien aloilla tohtorin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään on perinteisesti ollut ongelmatonta. Tohtorikoulutuksessa otetaan myös huomioon työelämän tarpeet tarjoamalla opiskelijoille opintojaksoja, jotka kartuttavat työelämävalmiuksia (mm. kirjallisen ja suullisen ilmaisun taidot, viestinnälliset valmiudet, oman ajankäytön hallinta, projektinhallintataidot, ongelmanratkaisuvalmiudet, itsenäinen työote, tiimityötaidot). Tohtorikoulutus osaltaan takaa uusien biolääketieteellisten laitteiden ja niihin liittyvien menetelmien kehittämisen, lääketieteellistä osaamista vaativan potilashoidon, sekä uusien hoitomuotojen kehittymisen ja näyttöön perustuvan hyödyntämisen.