Tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntamme on monialainen biolääketieteen tekniikan, bioteknologian, lääketieteen ja terveysteknologian tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoinen yksikkö. Teemme kansainvälisesti merkittävää perus- ja soveltavaa tutkimusta.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

 

Poikkitieteellinen tutkimusympäristö

Korkeakouluyhteisömme strategiassa osaamiskärkinä ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Tiedekuntamme tutkimuksessa yhdistyy lääketieteen, biotieteiden ja tekniikan osaaminen tavoitteena saada aikaan niin uutta tietoa kuin yksilölle ja yhteiskunnalle merkittäviä uusia ratkaisuja ja innovaatioita terveyden ja hyvinvoinnin alueilla. Tutkimuksemme keskittyy erityisesti biomateriaaleihin, biomittauksiin ja -kuvantamiseen, immunologiaan, kliiniseen lääketieteeseen, kudosteknologiaan, laskennallisiin järjestelmiin, mallintamiseen, sekä solu- ja molekyylibiologiaan.

Poikkitieteellinen tiedekuntamme tarjoaa erinomaisen tutkimusympäristön bioteknologian, lääketieteen ja tekniikan yhteistyölle. Korkeatasoisen perustutkimuksemme edellytysten vahvistaminen on lähtökohtana soveltavan ja kaupallistettavan tutkimuksen kehittymiselle. Tiedekuntamme on mukana myös SPARK Finland -verkostossa, jonka tavoitteena on parantaa terveysalan tutkijoiden ja tutkimuslähtöisten yritysten kaupallistamisvalmiuksia ja rakentaa Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa

Kiinteä yhteistyö terveydenhuollon palvelujärjestelmän kanssa mahdollistaa tutkimustulosten hyödyntämisen kliinisessä potilastyössä esimerkiksi uusina diagnostisina menetelminä ja hoitokäytäntöinä. Teemme yhteistyötä myös kotimaisten ja kansainvälisten lääketieteen ja terveysteknologia-alojen yritysten kanssa.

Tiedekunnassamme toimii kolme Suomen Akatemian huippuyksikköä

Monikudosmallintaminen
Professori Minna Kellomäki, professori Katriina Aalto-Setälä, professori Jari Hyttinen, professori Pasi Kallio, apulaisprofessori Susanna Miettinen ja dosentti Susanna Narkilahti: CoEBoC

Kasvaingenomiikka
Prof. Matti Nykter: Computational Biology

Mitokondrion biologia
Prof. Howard Jacobs: FinMIT - Research on Mitochondria, Metabolism and Disease
Tutkimusryhmän verkkosivut: https://research.uta.fi/mitochondrial-genetics/

Meillä on viisi tutkimuskeskusta

Tiedekunnassamme toimii myös kliininen kudospankki ja solukeskus, Regea sekä eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien asiantuntijakeskus, FICAM.

Tutkimusryhmät

Biolääketieteen mittaukset, toimilaitteet ja järjestelmät

Pasi Kallio - Micro- and Nanosystems
Hannu Nieminen - Personal Health Informatics
Veikko Sariola - Bioinspired Materials and Robotics
Sampo Tuukkanen - Nanoscale Phenomena and Measurements
Leena Ukkonen - Wireless Indentification and Sensing Systems
Antti Vehkaoja - Sensor Technology and Biomeasurements
Jari Viik - Physiological Measurement Systems and Methods

Bioteknologia

Immunologia ja virologia

Kirurgia

Kuvantaminen ja laskennallinen biologia

Lasten terveys

Lääketieteen muut alat

Mitokondriotutkimus

Neurologia

Psykiatria

Solu- ja kudosteknologia ja biomateriaalit

Sydän- ja verisuonitaudit

Syöpäryhmät

 

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Ihanteellinen opiskeluympäristö

Tiedekuntamme bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelmassa koulutamme tekniikan, biotieteiden ja luonnontieteiden yhdistämisestä kiinnostuneita diplomi-insinöörejä ja filosofian maistereita. Lääketieteen tutkinto-ohjelmassa koulutamme lääketieteen lisensiaatteja.

Kansainvälisille opiskelijoille tarjoamme koulutusta kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa: Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences and Engineering ja Master´s Degree Programme in Biomedical Technology. Tekniikan koulutuksessa tarjolla on myös kansainvälinen kandidaatin ohjelma, johon tarjoamme sivuainemahdollisuuden.

Meillä on kaksi tohtoriohjelmaa, biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma, josta valmistuu sekä tekniikan (TkT) että filosofian (FT) tohtoreita ja lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma, josta valmistuu filosofian (FT), lääketieteen (LT) ja terveystieteiden tohtoreita (TtT).

Tiedekuntamme järjestää myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira)  edellyttämät kuulustelut EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa saaneille lääkäreille, jotka hakevat lääkärin oikeuksia Suomesta.

Vastaamme sairaalafyysikkojen teoreettisesta koulutuksesta, joka sisältää DI/maisteritutkinnon sopivalta alueelta, esim.  lääketieteellinen fysiikka, jatkotutkinnon (lisensiaatti tai tohtori), sekä säteilyturvallisuuskoulutuksen teoreettisen osuuden.

Yhteystiedot

Opintopäällikkö
Nina Pietilä
p. +358 50 303 4276
nina.pietila [at] tuni.fi
 
Koulutuspäällikkö
Marjatta Viilo
p. +358 50 365 7133
marjatta.viilo [at] tuni.fi
Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmaa
Koulutuspäällikkö
Sari Orhanen
p. +358 50 437 2657
sari.orhanen [at] tuni.fi
Ammatillinen jatkokoulutus
- erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus
- yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)
- erikoislääkäreiden lisäkoulutusohjelmat
Opintosuunnittelija
Outi Väisänen
p. +358 40 849 0323
outi.vaisanen [at] tuni.fi
TkK- ja DI-tutkinnot, Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma
Opintosuunnittelija (LuK- ja FM-tutkinnot)
Riitta Aallos
p. +358 50 318 6377
riitta.aallos [at] tuni.fi
 

 

MET kansainvälinen seminaarisarja

Faculty of Medicine and Health Technology & Doctoral Programme in Medicine and Life Sciences

High-grade international and national speakers give presentations of their own research field. This seminar series brings together the scientific community of the Kauppi Campus and aims to provide the current state of research in the fields of medicine, molecular biology, biomedicine, biotechnology, bioinformatics, cell biology and systems biology.

https://events.uta.fi/medseminarseries/programme/

 

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntamme tekee tiivistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysmaailman kanssa. Lääketieteen koulutuksemme ja tutkimuksemme nivoutuu vahvasti yhteistyöhön Tampereen yliopistollisen sairaalan ja muiden erva-alueen sairaaloiden (Seinäjoen keskussairaala ja Kanta-Hämeen keskussairaala) kanssa. Olemme aktiivisesti mukana kansallisen terveysalan kasvustrategian osaamiskeskittymiin liittyvissä organisaatioissa, kuten Fican Mid:ssa,/ Tays syöpäkeskuksessa ja Tampereen biopankissa sekä  FinBioBank:ssa.  

Olemme yksi Biokeskus Suomi -verkoston biokeskuksista. Toimimme vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän kanssa vastaten nopeasti muuttuviin elinkeinoelämän koulutus- ja tutkimustarpeisiin tuottaen näin yhteiskuntaa ja liiketoimintaa hyödyttäviä ratkaisuja.

Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tiedekunta

Tiedekunnan asiointisähköposti met.tau@tuni.fi

Tiedekunnan hallinto

Johtaminen

Dekaani
Tapio Visakorpi
p. +358 50 318 5829
tapio.visakorpi [at] tuni.fi

Opetuksen varadekaani
Anne Kallioniemi
p. +358 50 437 2645
anne.kallioniemi [at] tuni.fi

Tutkimuksen varadekaani
Pasi Kallio
p. +358 500 525 546
pasi.kallio [at] tuni.fi

Johdon tuki

Hallintopäällikkö
Niina Puronurmi
p. +358 50 349 7036
niina.puronurmi [at] tuni.fi

Tiedekunta-assistentti
Sanni Irjala (Kaupin kampus)
sanni.irjala [at] tuni.fi

Tiedekunta-assistentti
Heli Jokiaho (Hervannan kampus)
p. +358 40 190 9840
heli.jokiaho [at] tuni.fi

Henkilöstoasiat

HR Partner
Päivi Peltonen
p. +358 40 563 9729
paivi.peltonen [at] tuni.fi

Talousasiat

Talousasiantuntija
Merja Talvitie (Kaupin kampus)
merja.talvitie [at] tuni.fi

Controller
Heli Ahlfors (Hervannan kampus)
p. +358 50 301 0023
heli.ahlfors [at] tuni.fi

Koulutus

Opintopäällikkö
Nina Pietilä
p. +358 50 303 4276
nina.pietila [at] tuni.fi

Koulutuspäällikkö (tieteelliset jatkotutkinnot)
Marjatta Viilo
p. +358 50 365 7133
marjatta.viilo [at] tuni.fi

Koulutuspäällikkö (ammatilliset jatkotutkinnot)
Sari Orhanen
p. +358 50 437 2657
sari.orhanen [at] tuni.fi

Opintosuunnittelija (TkK- ja DI-tutkinnot, Biolääketieteen tekniikan tohtoriohjelma)
Outi Väisänen
p. +358 40 849 0323
outi.vaisanen [at] tuni.fi

 

 

Henkilökunnan yhteystiedot