Hyppää pääsisältöön

Ohjeet MET:in core-tilojen ja palveluiden käyttäjille

Tampereen yliopisto
Hervannan kampus
Kaupin kampus
OsoiteArvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere; Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere
 
Palveluhaku
Tilat ovat esteettömät

YLEISTÄ

Tilojemme päätarkoituksena on tarjota monipuolinen tutkimusympäristö ja laaja valikoima tutkimusmenetelmiä lääketieteellisen ja terveysteknologian tiedekunnan tutkimusyhteisölle sekä ulkopuolisille tutkijoille. Tarjottavat palvelut vaihtelevat erillisten laitteiden käyttöoikeudesta täydellisiin tutkimuspalveluihin, joihin voi sisältyä tutkimuksen suunnittelu, tilojen ja laboratoriotöiden käyttö ja lopuksi tulosten analysointi ja arviointi.

Turvallisuus- ja laatusyistä on laadittu tilojen käyttöä koskevat yleiset säännöt, jotka esitetään kunkin laboratorion kuvauksen yhteydessä. Lisäksi yksittäisillä työympäristöillä voi olla omat erityisvaatimuksensa.

Jokaisella palvelulla on nimetty akateeminen johtaja, joka vastaa palvelun kehittämisestä ja yleisestä toiminnasta. Useimmissa tapauksissa palvelun päivittäisestä toiminnasta vastaa joko tekninen tai akateeminen henkilökunta. Kullakin laitteella on vastuuhenkilö (laitteen isäntä) ja varahenkilö, joiden yhteystiedot on saatavilla laitteen läheisyydessä; käyttöpäiväkirja; varauskalenteri tai -järjestelmä tarvittaessa; käsikirjat ja käyttöohjeet on helposti saatavilla; turvallisuusmääräykset ja -ohjeet on ripustettu lähistölle; henkilösuojaimet on tarvittaessa saatavilla.

KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

 • Ota yhteyttä laitteen vastuuhenkilöön ennen laitteen ensimmäistä aiottua käyttöä. Käyttö on sallittu vasta opastuksen jälkeen, ja tähän tarkoitukseen on varattava kohtuullinen aika.
 • Tuo mukanaan omat tarvikkeet (kuten pipetit, pipetin kärjet, kemikaalit, puskurit, koeputket jne.), ellei vastuuhenkilö toisin määrää.
 • Suorita kaikki vaadittavat huolto- ja puhdistustoimenpiteet ja jätä työskentelyalue siistiin kuntoon.
 • Täytä käyttöpäiväkirja, johon merkitään yksityiskohtaiset tiedot laitteiden käytöstä (esim. käyttäjän ja tutkimusryhmän nimi sekä muut pyydetyt laitekohtaiset tiedot).
 • Kirjaa lokikirjaan kaikki laitteiden käyttöön liittyvät ongelmat tai huolenaiheet. Jos ongelmat vaativat nopeita toimia, kuten huoltoa, ota välittömästi yhteyttä vastuuhenkilöön.
 • Älä tee turhia varauksia ja peruuta tarpeettomiksi osoittautuneet varaukset.

LAITTEEN VASTUUHENKILÖN VELVOLLISUUDET

 •  Huolehdi siitä, että seuraavat tiedot on saatavilla: yhteystiedot, käsikirjat ja ohjeet, varausjärjestelmä ja käyttöpäiväkirja.
 •  Varmista, että laitteet toimivat asianmukaisesti.
 •  Tilaa sellaiset tarvikkeet, joita käyttäjät eivät ole itse velvollisia hankkimaan.
 •  Anna opastusta uusille käyttäjille joko yksin tai ryhmänä.
 •  Ilmoita laboratoriopäällikölle kaikista tarvittavista huolto- tai kunnossapitotöistä.
 •  Ilmoita käyttäjille laitteen käytön keskeytymisestä, keskeytyksen syystä ja arvioidusta kestosta. Ilmoita käyttäjille uudelleen, kun laite on jälleen käytössä.
 •  Laske käyttäjäkohtainen tai tutkimusryhmäkohtainen käyttö laskutusta varten.