Hyppää pääsisältöön

Systeemifysiologia ja mallintaminen

Tampereen yliopisto
Kaupin kampus
OsoiteArvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere
 
Palveluhaku
 
Tutkimushaku
Tilat ovat esteettömät

Johdanto

Tietokonemallinnus ja -simuloinnit, joihin usein viitataan "in silico" -menetelminä, ovat biologisen ja fysiologisen tutkimuksen kasvava ala, joka tarjoaa monipuolisen työkalupakin. Meillä on vahvaa asiantuntemusta biofysikaalisten ja fysiologisten toimintojen mallintamisessa eri mittakaavoissa, jotka ulottuvat yksittäisistä soluista kokonaisiin elimiin ja ihmiskehon kokonaisvaltaiseen tasoon. Osaamisemme ulottuu lääkkeiden vaikutusten dynamiikan, sairauksien fenotyyppisten muutosten ja ulkoisten tekijöiden, kuten lämpötilan, vaikutuksen kuvaamiseen.

Käyttämämme mallinnustekniikat ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevat lokeromalleista äärellisten elementtien malleihin. Tämä moninaisuus mahdollistaa erilaiset tavat ottaa huomioon muun muassa tila- ja aikaulottuvuuksien perusluonne ja järjestelmien geometria.

Mallinnustyömme on saumattomasti sopusoinnussa innovatiivisten biosähköisten ja biomekaanisten mittauslaitteiden sekä data-analyysiohjelmistojen  samanaikaisen kehittämisen ja hyödyntämisen kanssa.