Hyppää pääsisältöön

Virtaussytometria

Tampereen yliopisto
Kaupin kampus
OsoiteArvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere
Tampere
 
Palveluhaku
 
Tutkimushaku
Tilat ovat esteettömät

Johdanto

Virtaussytometria on menetelmä, jolla voidaan nopeasti havaita ja mitata yksittäisten solujen tai hiukkasten fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, kun ne liuoksessa kulkevat yhden tai useamman laserin valonsäteen läpi. Solut tai hiukkaset havaitaan virtaussytometrin antureilla niiden valon hajontaan ja fluoresenssisäteilyyn perustuvien signaalien perusteella, jotka muunnetaan sähköisiksi signaaleiksi, joita voidaan visualisoida ja analysoida määrällisesti reaaliajassa tietokoneella. Tämä tuottaa tietoa solujen pinnan ja soluliman molekyyleistä sekä solun koosta ja rakenteesta, mikä tekee virtaussytometriasta erinomaisen työkalun solujen ominaisuuksien ja toiminnan analysointiin. Solujen havaitsemisessa apuna käytetään tyypillisesti  fluoresenssikonjugoituja vasta-aineita, elävyysvärejä tai DNA:ta sitovia aineita tai solujen ilmentämiä fluoresoivia proteiineja. Yleisesti käytettyjä virtaussytometrian sovelluksia ovat biomarkkereiden analysointi, solusykli, apoptoosi, proteiinien fosforylaatio, kalsiumin virtaus, DNA ja mRNA, spesifinen ligandien sitoutuminen sekä mikro-organismien havaitseminen. Virtaussytometria tunnetaan parhaiten immunologian sovelluksistaan, mutta se on tehokas työkalu myös molekyylibiologiassa, virologiassa, bakteeriologiassa, syöpätutkimuksessa ja sitä käytetään laajalti diagnostiikassa. Solunlajittelusytometri pystyy erottamaan ja puhdistamaan kiinnostavat solupopulaatiot jatkokäyttöä varten. Solujen lajittelu perustuu samoihin ominaisuuksiin, joita lajittelusytometri voi analysoida.

Virtaussytometriapalvelun laitteisto sisältää neljä virtaussytometriä ja yhden aineenvaihdunnan analysoijan, jotka palvelevat eri tutkijoiden tarpeita. Kaikki laitteet soveltuvat analyysiin, ja kaksi niistä ovat myös lajittelijoita. Yksi lajittelija sijaitsee Virus-tilassa. Laitteissa on 1-4 laseria ja ne voivat analysoida jopa 16 erilaista fluoresenssiparametria samanaikaisesti. Käyttäjät voivat käyttää laitteita itse tai vaihtoehtoisesti tutkijat voivat ostaa tarvitsemansa palvelun laitoksen henkilökunnalta. Laitos tarjoaa laajan ja joustavan valikoiman tutkimuspalveluita, aina paneelin suunnittelusta näytekäsittelyapuun ja saadun datan jälkianalyysiin. Yksityiskohtia ja tiedusteluja voi kysyä virtaussytometrian palvelujen johtajalta.

Varausjärjestelmä

Agendo -varausjärjestelmä 
 

Kiitokset

Kaikki käyttäjät ovat velvollisia mainitsemaan virtaussytometriayksikön (Tampere University Flow Cytometry Facility, TFCF) ja Biokeskus Suomen (Biocenter Finland, BF) julkaisuissaan:

“The authors acknowledge Biocenter Finland (BF) and Tampere University Flow Cytometry Facility (TFCF) for their service.”