Hyppää pääsisältöön

Seeprakalalaboratorio

Tampereen yliopisto
Kaupin kampus
OsoiteArvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere
 
Yliopistotason infrastruktuuri
 
Palveluhaku
 
Tutkimushaku
Tilat ovat esteettömät
Zebrafish Facility

Johdanto

Seeprakalat (Danio rerio) ovat pieniä makean veden kaloja, jotka ovat suosittuja kotiakvaarioissa. Viime vuosikymmeninä kiinnostus seeprakalamallien käyttöön biolääketieteellisessä tutkimuksessa on lisääntynyt huomattavasti. Seeprakala tarjoaa selkärankaisen mallin, jossa monet alempien selkärangattomien malliorganismien edut yhdistetään nisäkästutkimusmallien etuihin:

  • Alkion kehitys ex utero
  • Alkioiden läpinäkyvyys
  • Nopea alkion kehitys
  • Nopea jälkeläisten tuotanto
  • Geneettisesti jäljitettävissä
  • Helppo geenimanipulaatio
  • Soveltuu suuren mittakaavan geneettisiin seulontoihin ja pienien molekyylien seulontoihin
  • Anatomiset ja fysiologiset yhtäläisyydet nisäkkäiden kanssa
  • Erilaisia vakiintuneita ihmisten sairausmalleja

Eläinten hyvinvointi

Seeprakalakantojen ylläpitäminen ja kasvattaminen tapahtuu Länsi-Suomen lääninhallituksen luvalla (lupa ESAVI/10079/04.10.06/2015). Eläinten hoidossa noudatetaan EU:n tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettua direktiiviä 2010/63/EU sekä Suomen lain tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013) sekä valtioneuvoston asetusta Tieteellisiin tai koulutustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013). Kaikki kokeet hedelmöityksestä 7 päivää vanhemmilla seeprakaloilla tehdään kansallisen eläinkoelautakunnan myöntämällä luvalla.

Laboratorion palvelut

Seeprakalalaboratorio palvelee kaikkia tutkijoita, jotka käyttävät seeprakalaa testisysteeminä. Laboratorio pystyy ylläpitämään jopa 50 000 aikuista seeprakalaa. Tilat koostuvat laboratoriohuoneesta, mikroskooppihuoneesta fluoresenssimikroskopiaa ja -kuvausta varten, kahdesta suuresta kalahuoneesta itsenäisillä järjestelmillä ja kahdesta karanteenihuoneesta, joissa on erilliset yksiköt infektiokokeita varten. Seeprakalojen elinympäristön on suunnitellut ja asentanut Aquatic Habitats. Systeemi on varustettu käänteisosmoosivedenpuhdistusjärjestelmällä ja Pentair-ohjausyksiköllä, joka tarkkailee automaattisesti pH:ta, johtavuutta, lämpötilaa, veden tasoa ja veden vaihtoa kalojen vedessä. Järjestelmä pystyy ylläpitämään tasaisen pH:n ja johtavuuden annostelemalla suola- ja natriumbikarbonaattiliuoksia automaattisesti tarpeen mukaan. Järjestelmän vesi kierrätetään useiden suodatusyksiköiden läpi, mukaan lukien mekaanisten, biologisten ja kemiallisten suodattimien sekä ultraviolettisterilointilaitteen.

KIITOKSET

Kaikkien Tampereen seeprakalalaboratorion palveluita käytteiden tulee antaa tunnustus sille ja Biocenter Finlandille palvelun käytöstä julkaisuissaan:  

“The authors acknowledge the Biocenter Finland and Tampere Zebrafish Laboratory for the service.” 

tai “Kirjoittajat kiittävät Biokeskus Suomea (Biocenter Finland)  ja Tampereen seeprakalalaboratoriota palvelustaan .” 

 

Biocenter Finland logo.

Biocenter Finland (Biokeskus Suomi) tukee osittain palvelua.