Hyppää pääsisältöön

Drosophila -laboratorio

Tampereen yliopisto
Kaupin kampus
OsoiteArvo Ylpön katu 34, 33520 Tampere
Tampere
 
Yliopistotason infrastruktuuri
 
Palveluhaku
 
Tutkimushaku
Tilat ovat esteettömät
Drosophila Facility

Johdanto

Tampereen Drosophila-laboratorio edistää Drosophila melanogaster -malliorganismin (eli banaanikärpäsen) käyttöä biotieteissä. Drosophilaa on helppoa ja edullista kasvattaa laboratoriossa, se tuottaa lukuisia jälkeläisiä ja sillä on lyhyt (noin 10 päivää) sukupolvien välinen aika. Selkärangattomana Drosophila on eettisesti ihanteellinen eläinmalli.

Drosophila on erittäin hyödyllinen työkalu erilaisten biologisten prosessien tutkimiseen. Drosophilan genomilla on alhainen päällekkäisyys; yksittäiset mutantit paljastavat todennäköisesti kiinnostavat fenotyypit. Lisäksi erittäin suuri määrä biologisia prosesseja on säilynyt korkeasti toisiaan vastaavina kärpästen ja nisäkkäiden välillä, ja 75 %:lla tunnetuista ihmisen geneettisten sairauksien geeneistä on homologeja kärpäsessä.

Kärpästen suurin etu on geneettisen analyysin yksinkertaisuus ja mittakaava. Viime vuosikymmeninä on kehitetty monia molekyyligeneettisiä tekniikoita, mukaan lukien RNA-interferenssi (RNAi). Mutantteja, siirtogeenisiä linjoja ja muita ”työkalu”-linjoja on saatavilla kantakeskuksista, kuten Bloomington Drosophila Stock Center (BDSC) ja Exelixis Collection Harvard Medical Schoolissa. Binaariseen GAL4/UAS-järjestelmään perustuvia RNAi-kärpäslinjoja on saatavana kaupallisesti useista keskuksista, mukaan lukien Wienin Drosophila RNAi -keskus (VDRC), NIG-FLY (National Institutes of Genetics, Japan) ja TRIP (Transgeeninen RNAi-projekti) Harvard Medical Schoolissa.

Palvelut

Opastusta siirtogeenisten kärpästen ja mutanttikärpästen suunnitteluun ja hankkimiseen

Tampereen Drosophila-laboratorio tarjoaa opastusta plasmidien suunnitteluun ja tekemiseen siirtogeenisten kärpästen luomiseksi. Autamme valitsemaan palvelun, jossa rekombinantti-DNA injektoidaan alkioihin. Sen jälkeen tarjoamme opastusta luotujen linjojen karakterisointiin ja ylläpitoon sekä siirtogeenien kartoittamiseen kärpäsen genomissa risteytyskaavioiden avulla ja/tai käänteis-PCR:llä. Autamme myös poistogeenisten mutanttien suunnittelussa. Poistogeenisiä banaanikärpäsmutantteja tuotetaan CRISPR/Cas9 teknologian avulla, ja alalla on monia palveluntarjoajia, joiden valintaan tarjoamme opastusta.

Konsultointi ja opastus koeasetelmista

Tarjoamme opastusta koeasetelmien suunnittelussa mm. sopivien GAL4-ohjattujen kärpäslinjojen valitseminen kudosspesifistä tai yleistä kohdegeenin (-geenien) alasajoa/ekspressiota varten, risteytyskaavioita, kärpäsen fenotyyppejä jne.

Kärpäslinjojen ylläpito

  • Kärpäslinjojen hankkiminen kantakeskuksista:
    Pyynnöstä tarjoamme apua kärpäslinjojen, mukaan lukien mutanttien, siirtogeenisten linjojen, RNAi-linjojen ja muiden ”työkalu”-linjojen valinnassa ja tilaamisessa kantakeskuksista (Bloomington, Harvard, VDRC, NIG-Fly Japan), ja niiden ylläpitoon laitoksessa.
  • Paikallisesti ylläpidetyt kärpäslinjat:
    Monia hyödyllisiä linjoja, kuten lukuisia RNAi- ja GAL4-ohjattuja linjoja ylläpidetään paikallisesti ja ne ovat siksi helposti saatavilla.

Kiitokset

Kaikkien Tampereen Drosophila-laboratorion palveluita käyttäneiden tulee antaa tunnustusta sille ja Biocenter Finlandille  palvelun käytöstä julkaisuissaan: 

 “The authors acknowledge the Biocenter Finland and Tampere Drosophila facility for the service.”

tai "Kirjoittavat kiittävät  Biokeskus Suomea (Biocenter Finland)  ja Tampereen Drosophila- laboratoriota palvelustaan " 

 

Biocenter Finland logo.

 

Biocenter Finland (Biokeskus Suomi) tukee osittain palvelua.