Hyppää pääsisältöön

Elektrofysiologiset mittaukset

Tampereen yliopisto
Kaupin kampus
Tampere
 
Palveluhaku
 
Tutkimushaku
Patch Clamp system

Johdanto

Tiloissa on patch clamp -yksikköjä, suurinopeuksisia fluoresenssikuvantamisyksikköjä sekä usean eri alustaformaatin mikroelektrodi-array (MEA) -systeemeitä. Nämä kolme tekniikkaa voidaan yhdistää samaan järjestelmään. Tiloissa on myös transretinaalinen elektro-retinogrammi (ERG) -järjestelmä. Lisäksi näihin järjestelmiin voidaan yhdistää itserakennettuja mittausjärjestelmiä.

Kaikki järjestelmät sijaitsevat tiloissa, jotka on erityisesti suunniteltu elektrofysiologisten mittausten tekemiseen. Laboratoriossa on erityinen soluviljelyhuone, joka mahdollistaa toistettavat mittaukset erittäin puhtaassa ympäristössä, ja faasikontrasti- ja fluoresenssimikroskoopit näytteiden lisäkuvantamiseen jne. Lisäksi laboratoriossa on työpöytäalue, jossa voidaan toteuttaa muita koesuunnitelmia ja testikokeita määrätyssä inkubaattorissa. Tarkkaan nopeaan kuvantamiseen ja patch clamp -analyysiin tarkoitetut tietojenkäsittelyasemat ovat saatavilla toimistotiloissa.

Nykyiset sovellusalueet:

•   Patch clamp, nopea fluoresenssikuvantaminen ja MEA ihmisalkioista tai indusoiduista pluripotenteista kantasoluista johdetuilla hermosoluilla ja sydänlihassoluilla.

•   Patch clamp ja nopea fluoresenssikuvantaminen ihmisen pluripotenteista kantasoluista johdetuilla verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluilla.

•   Yhdistetty patch clamp ja nopea fluoresenssikuvantaminen ihmisen pluripotenteista kantasoluista johdetuilla verkkokalvon pigmenttiepiteelisoluilla ja sydänlihassoluilla.

•  Yhdistetty nopea fluoresenssikuvantaminen ja MEA ihmisen pluripotenteista kantasoluista johdetuilla hermosoluilla.

•  Nopea fluoresenssikuvantaminen ihmisen verkkokalvon pigmenttiepiteelisolulinjalla (ARPE-19-solut).

•  MEA ex vivo -verkkokalvolla (alkuperä hiiri/rotta).

 

Varausjärjestelmä

Agendo-varausjärjestelmä
 

KIITOKSET

Kaikkien käyttäjien tulee mainita Tampereen elektrofysiologiset mittaukset -palvelu ja Biokeskus Suomi julkaisuissaan: 
“The authors acknowledge the Tampere facility of Electrophysiological Measurements and Biocenter Finland for their service.”
tai "Kirjoittajat kiittävät Tampereen elektrofysiogiset mittaukset -palvelua ja Biokeskus Suomea palvelustaan".

Biocenter Finland logo.

Biokeskus Suomi tukee osittain palvelua.