Hyppää pääsisältöön

Filosofian tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Filosofiaa!

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Filosofian tohtoriohjelman tavoitteena on perehdyttää opiskelija syvällisesti filosofiaan, erityisesti yhteen sen osa-alueeseen, jolta opiskelija laatii itsenäisen tutkimuksen ja harjaantuu sitä kautta alan tutkimustyöhön. Tampereen yliopistossa filosofisen tutkimuksen vahvuusalueita ovat tällä hetkellä inhimillisen järjen (ml. tiedon, tieteen, mielen ja kielen) tutkimus, yhteiskuntafilosofia, metafysiikka (ml. sosiaalinen ontologia), tutkimusetiikka sekä filosofian historia varhaismodernista ja modernista filosofiasta 1900-luvun perinteisiin.

Filosofian tohtoriohjelma, jolla on tiiviit kansalliset ja kansainväliset yhteydet, huolehtii siitä, että sen suorittaneet kykenevät tekemään laadukasta filosofista tutkimusta ja antamaan tutkimukseen perustuvaa opetusta. Filosofiasta väitelleet sijoittuvat tutkimus- ja opetustyöhön, tiedotus- ja kustannusalan tehtäviin sekä asiantuntijatehtäviin, joissa edellytetään kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia (esim. tiedehallinnon asiantuntijat).

Tampereen yliopiston filosofian oppiaineessa väitöskirjoja tehdään tällä hetkellä monilta eri alueilta, kuten logiikan ja kielen filosofiasta, metafysiikasta, sosiaalisesta ontologiasta, tekoälyn filosofiasta, yhteiskuntafilosofiasta sekä varhaismodernin ja modernin filosofian historiasta.

Kansallisten ja kansainvälisten yhteyksien luominen ja hyödyntäminen tutkimuksessa on tärkeä osa filosofian jatkokoulutusta. Tohtoriopintojen tavoitteena on antaa väitöskirjatutkijalle valmiudet toimia menestyksekkäästi sekä akateemisissa tutkijan ja opettajan, että muissa asiantuntijatehtävissä yhteiskunnassa.

Jatko-opiskelijan tulee perehtyä syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkia myös laaja näkemys filosofian alasta yleisemmin. Opintojen tavoitteena on tieteellisen ajattelun omaksuminen ja hyvän tieteellisen toimintatavan sisäistäminen sekä monipuolisten tutkijan taitojen hallitseminen.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakumenettelyyn liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: soc.doctoralstudies.tau(a)tuni.fi.

Tutkimussuunnitelmia ja ohjausta koskeviin kysymyksiin vastaa tohtoriohjelman vastuuhenkilö dosentti Jani Hakkarainen (jani.hakkarainen [at] tuni.fi (jani[dot]hakkarainen[at]tuni[dot]fi)).