Hyppää pääsisältöön

Historian tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Kriittinen historiallinen tieto on avain nykymaailman ja tulevaisuuden ymmärtämiseen

Valmiuksia analysoida yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä historiallisessa kontekstissa.

Koulutustyyppi

Tohtori

Tutkintonimike

Filosofian tohtori

Suunniteltu kesto

4 vuotta

Koulutuksen laajuus

240 op

Kaupunki

Tampere

Historian tohtoriohjelmassa koulutetaan tutkijoita ja asiantuntijoita, joilla on hyvät valmiudet analysoida yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä historiallisessa kontekstissa. Tämä tarkoittaa erityisesti muutoksen ymmärtämistä eli ilmiöiden ajallista, paikallista ja käsitteellistä vertailua. Tohtoriohjelman tavoitteena on vahvistaa jatko-opiskelijan teoreettisia ja metodologisia taitoja, perehdyttää hänet oman alansa tutkimustraditioihin mutta myös antaa hänelle valmiuksia alan käytäntöjen uudistamiseen ja monitieteisessä tutkimusyhteisössä toimimiseen.

Tohtorin tutkinto historiassa antaa hyvät valmiudet tutkijan tehtävään ja lukuisiin hallinnon, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan vaativiin asiantuntijatehtäviin, joihin enemmistö tohtoreista sijoittuu. Tohtorin tutkinto antaa myös valmiuksia opiskelijoiden ohjaamiseen ja tutkimusryhmien johtamiseen.

Jatko-opiskelijoiden tutkimusaiheet ovat hyvin monipuolisia, mutta valtaosa väitöskirjoista keskittyy oppiaineen vahvoille alueille. Näitä ovat modernisaation, kaupungistumisen ja kansalaisyhteiskunnan historia, kansainvälinen vuorovaikutus ja arjen historia Suomessa ja Euroopassa. Jatko-opiskelija perehtyy syvällisesti omaan erityisalaansa, mutta hankkii myös laajan näkemyksen omasta oppialastaan yleisemmin.

Opintopolusta löydät tämän tohtoriohjelman valintaperusteet. Perehdythän niihin huolellisesti ennen hakemista. Mikäli sinulla on kysyttävää hakemiseen liittyen, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse: soc.doctoralstudies.tau(a)tuni.fi.

Tutkimussuunnitelmia ja ohjausta koskeviin kysymyksiin vastaa tohtoriohjelman vastuuhenkilö professori Raisa Toivo (raisa.toivo [at] tuni.fi (raisa[dot]toivo[at]tuni[dot]fi)).