Matti Mäntysalo katsoo EKG-laastari painettua elektroniikkaa.
Tutkinto-ohjelma

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma

Tutkimuslähtöisiä osaajia globaalien haasteiden ratkaisijoiksi

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma kouluttaa tutkimuksen asiantuntijoita ja monipuolisia ongelmanratkaisijoita ihmiskunnan suurten haasteiden ja arjen ongelmien ratkaisijoiksi kansainvälisesti verkottuneessa ja monialaisessa tutkimusympäristössä.

Informaation käsittelystä, digitalisoitumisesta ja energiajärjestelmien sähköistymisestä on tullut tärkeitä kehitystekijöitä monilla aloilla. Dataa ja energiaa hyödynnetään kaikkialla maatiloista sairaaloihin ja kauppoihin. Datan ja energian yhä tehokkaampi ja automaattisempi tuottaminen, varastointi ja käyttö nojaa juuri tässä tohtoriohjelmassa tutkittaviin tieteenaloihin. Data-analyysin, digitalisoitumisen ja sähköistymisen perustana on laaja joukko tieteenaloja: menetelmällisellä puolella matematiikka, tietojenkäsittelyoppi ja tilastotiede ja tekniikan puolella elektroniikka, signaalinkäsittely, sähkötekniikka, tietoliikenne- ja paikannustekniikka ja tietotekniikka. Tietoverkot, tietoturva, koneoppiminen, ohjelmistot ja tieto- ja automaatiojärjestelmät ovat nykyään keskeisiä koko ihmiskunnan toiminnassa. Tarve käyttää rajallisia resursseja yhä älykkäämmin tuo tämän tohtoriohjelman aloille jatkuvasti uusia kiinnostavia haasteita. 

Tohtorikoulutus tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmassa antaa erinomaiset teoreettiset ja tekniset valmiudet tehtäviin tutkijana, teknologian kehittäjänä ja asiantuntijana monissa eri organisaatioissa. Kun data, laskenta, tietoliikenne, elektroniikka ja automaation mahdollistava monipuolinen sähkön käyttö ovat keskeisiä kaikkialla, tarvitaan myös niitä syvällisesti ymmärtäviä ihmisiä kaikkialla. Tohtoriohjelman edustamilla aloilla tehdään Tampereen yliopistossa korkeatasoista tutkimusta ja kehitetään uraauurtavia ja poikkitieteellisiä ratkaisuja, joilla rakennetaan tulevaisuuden digitaalista yhteiskuntaa. Digitaalinen toimintaympäristö sekä energia- ja ekotehokkuus ovat avaimia aikamme suurista haasteista, kuten globalisaatiosta, ilmastonmuutoksesta ja kaupungistumisesta selviytymiseen.