Measurement of a test RF board with Keysight real-time oscilloscope showing a center frequency of 28 GHz. A hand is adjusting one knob to fine tune the visualization.
Tutkinto-ohjelma

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma

Tutkimuslähtöisiä osaajia globaalien haasteiden ratkaisijoiksi

Tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelma kouluttaa tutkimuksen asiantuntijoita ja monipuolisia ongelmanratkaisijoita elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeisiin kansainvälisesti verkottuneessa ja monialaisessa tutkimusympäristössä.

Tohtorikoulutus antaa erinomaiset teoreettiset ja tekniset valmiudet uran luomiseen sekä Suomessa että ulkomailla. Tohtoriohjelmassa tehdään korkeatasoista kansainvälistä tutkimusta ajankohtaisilla teema-alueilla ja kehitetään uraauurtavia ja ihmiskeskeisiä ratkaisuja, joilla rakennetaan tulevaisuuden digitaalista yhteiskuntaa. Digitaalinen toimintaympäristö sekä energia- ja ekotehokkuus ovat tiedekunnassa tekniikan tutkimuksen painopistealoja, joiden kehittämisessä tohtorikoulutus on vahvasti mukana. Muita nousevia teemoja ovat energisaatio, virtualisaatio ja humanisaatio. 

Näiden tulevaisuuden teemojen kehittäminen edellyttää syvällistä ymmärrystä tohtoriohjelman edustamista teknistieteellisistä tutkimusaloista, kuten älykkäät sähköenergiajärjestelmät ja tehoelektroniikka, langattomat tiedonsiirtomenetelmät ja tietoliikenneverkot, signaalinkäsittely sekä sulautetut järjestelmät ja elektroniikka.

Tutkijoilla on mahdollisuudet yhteistyöhön muiden yliopiston tieteentekijöiden sekä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kehittämällä jatkuvasti tutkimusympäristöjämme tarjoamme tutkijoillemme mahdollisuudet saavuttaa kunnianhimoisimmatkin tieteelliset tavoitteensa.