Hyppää pääsisältöön

Liisa Mustanoja

yliopistonlehtori, (Suomen kieli)

Oma esittely

Toimin Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa Kielten yksikön päällikkönä ja suomen kielen yliopistonlehtorina. Minulle on myönnetty Oulun yliopistoon suomen kielen dosentin arvo. Dosentuurini alana on sosiolingvistiikka.

Sosiolingvistinä olen laajasti kiinnostunut kielen ja yhteiskunnan suhteesta sekä kaikenlaisesta kielellisestä ja yhteiskunnallisesta muutoksesta, murroksesta ja liikkeestä. Minulle myönnettiin keväällä 2023 Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston valmisteluapuraha monitieteisen hankkeen suunnitteluun. Tämän idean pohjalta jalostui kielellistä affektia, syrjimätöntä kieltä ja tutkimukseen osallistumisen saavutettavuutta tarkasteleva Tunteiden Tampere -hanke, joka sai nelivuotisen rahoituksen Koneen Säätiöltä

Olen väitöskirjaohjaajana mukana monitieteisessä CONVERGENCE – Ihmisen ja koneen konvergenssi -ohjelmassa. Myös tämä tutkimushanke kohdistuu affektiiviseen kielenkäyttöön (Human and Machine Perception of Affect in Speech). Yhteistyössä opiskelijoiden kanssa teen tunteiden ja kokemusten historiaan linkittyvää tutkimusta sota-ajan kirjeenvaihdosta. Tätä tutkimusta olen koonnut sivustolle Sota-ajan kirjeenvaihdon lingvistinen tutkimus

Pitkäaikainen kiinnostuksen kohteeni on puhutun kielen variaatio ja muutos. Jo Tampereen puhekieleen kohdistuneessa väitöstutkimuksessani Idiolekti ja sen muuttuminen: Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä (2011) tarkastelin yksilön kielen eli idiolektin muuttumista ja muutoksen tutkimisen menetelmiä. Johdan myös Tampereen puhekielen seuruututkimuksen aineistonkeruuta. 1970-luvulta alkaen kartutettu pitkittäisaineisto "Tampuhe" tallennetaan vuoden 2024 aikana Kielipankkiin. Myöhemmin olen laajentanut tutkimusta Tampereen lisäksi Helsingin puhekieleen. Myös tarkastelunäkökulmat ovat laajentuneet puheen fonologisista ja morfologisista piirteistä prosodiaan ja syntaksiin. Puhutun kielen muutoksen rinnalle on noussut kirjoitetun kielen muutoksen tarkastelu. Kuulun puhutun ja kirjoitetun suomen kielen variaatiota ja muutosta tarkastelevaan monitieteiseen Sumu-tutkimusryhmään, joka on saanut rahoituksen Koneen säätiöltä:

Olen opettanut opiskelijoita yli kaksi vuosikymmentä. Pidän uusien opiskelijapolvien laadukasta koulutusta yhtenä tärkeimmistä akateemisista tehtävistäni. Olen hankkinut ammatillisen opettajankoulutuksen kautta opettajan pedagogisen kelpoisuuden (60 op). Lisäksi olen suorittanut yliopistopedagogiikan perusopinnot (25 op).

  • Vuonna 2021 sain opetuksen kehittämisen kunniamaininnan yliopistoyhteisön käyttöön tekemästäni Tietosuoja-ajokortista.
  • Vuonna 2021 sain myös Tampereen ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinnon.

Pidän arvokkaana tieteen yleistajuistamista ja tutkimuksen jalkauttamista ympäröivään yhteisöön. Vedän mielelläni suomen murteisiin ja sota-ajan kirjeenvaihtoon liittyviä keskusteluhetkiä esimerkiksi seniorikodeissa ja näkövammaisjärjestöjen tilaisuuksissa. Lisäksi pidän yleisöluentoja ja osallistun asiantuntijana haastatteluihin, podcasteihin ja radio-ohjelmiin, kuten:

Tutkimuskohteet

Suomen murteet, puhekielen variaatio, yksilön puhekielen eli idiolektin muutos, sota-ajan kirjeenvaihto, kielellinen affekti, syrjimätön kieli

Tieteenalat

Kielitieteet, sosiolingvistiikka

Uusimmat julkaisut