Yksikkö

Kielet

Tiedekunta tai koulutusyksikkö: Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta

Kielten yksikössä olemme ihmisten välisen kanssakäymisen ytimessä. Tutkimuksessa tuotamme ymmärrystä kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastaamme kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin. Kielten koulutuksessa koulutamme kielten, kulttuurien sekä kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.

Kielten yksikkö kuuluu informaatioteknologian ja viestinnän tiedekuntaan (ITC). Isossa tiedekunnassamme pääsemme hyödyntämään hienolla tavalla uuden teknologian ja kielen ja kääntämisen tutkimuksen ja koulutuksen yhä vahvempaa yhteyttä.