Hyppää pääsisältöön

Englanti, Kielten koulutus

Tampereen yliopisto

Englanti - valitse maailman ykköskieli!

Tule mukaan ainutlaatuiseen informaatio- ja mediayhteiskunnan asiantuntijoiden koulutuskokonaisuuteen.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Englannin kielen osaajat työllistyvät monipuolisiin asiantuntijatehtäviin

Englannin opinnoissa perehdytään englanninkielisten yhteiskuntien kielellisiin, kirjallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin sekä niiden paikallisiin ja globaaleihin ulottuvuuksiin. Opinnot valottavat näiden yhteiskuntien monimuotoisuutta ja tarjoavat erinomaisia valmiuksia monikieliseen ja -kulttuuriseen sekä kansainväliseen työelämään. Englannin osaajat työllistyvät asiantuntijatehtäviin koulutus-, viestintä- ja kulttuurialoilla, kansainvälisissä järjestöissä sekä markkinointi- ja matkailualalla. 

Englannin kielen opinnot laaja-alaisessa kielten koulutuksessa

Englannin opinnot sijoittuvat laaja-alaiseen kielten koulutukseen, jossa opiskelija pääsee mukaan ainutlaatuiseen informaatio- ja mediayhteiskunnan asiantuntijoiden koulutuskokonaisuuteen. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esimerkiksi muita kieliä, journalistiikkaa, pelitutkimusta, kauppatieteitä, politiikan tutkimusta tai tietojenkäsittelytieteitä. Kielen ja kirjallisuuden opinnot tarjoavat myös väylän opettajaksi aikoville, ja aineenopettajan pätevyyden saavuttaa sisällyttämällä opintoihin aineenopettajan pedagogiset opinnot. 

Opinnoissa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, joka tuottaa paitsi hyvän kielitaidon, myös kielen ja kirjallisuuden analyysiin pohjautuvaa asiantuntemusta ja valmiudet tieteelliseen ajatteluun. Opinnoissa tarkastellaan englannin kielen paikallista ja globaalia vaihtelua, kielen käyttöä, rakennetta ja kielenoppimista, englanninkielisiä kirjallisia perinteitä ja tapoja tulkita erilaisia tekstilajeja; opinnoissa voi myös tutustua käännöstieteeseen.   

Maisteriopinnoissa erikoistutaan joko englannin kieleen ja kirjallisuuteen tai monikieliseen viestintään ja käännöstieteeseen. Lisäksi englannin opiskelijat voivat suorittaa maisterin tutkintoonsa teknisen viestinnän erikoistumiskokonaisuuden.