Hyppää pääsisältöön
Kirjat

Englanti, Kielten koulutus

Tampereen yliopisto

Englanti - valitse maailman ykköskieli!

Tule mukaan ainutlaatuiseen informaatio- ja mediayhteiskunnan asiantuntijoiden koulutuskokonaisuuteen.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Englannin opinnoissa perehdytään englanninkielisten yhteiskuntien kielellisiin, kirjallisiin ja kulttuurillisiin ilmiöihin sekä niiden paikallisiin ja globaaleihin ulottuvuuksiin. Opinnot valottavat näiden yhteiskuntien monimuotoisuutta ja tarjoavat erinomaisia valmiuksia monikieliseen ja -kulttuuriseen ja kansainväliseen (työ)elämään. Englannin osaajat työllistyvät asiantuntijatehtäviin koulutusalalla, viestintäalalla ja muilla luovilla aloilla, kansainvälisissä järjestöissä sekä markkinointi- ja matkailualalla.  

Englannin opinnot sijoittuvat laaja-alaiseen kielten koulutukseen, jossa opiskelija pääsee mukaan ainutlaatuiseen informaatio- ja mediayhteiskunnan asiantuntijoiden koulutuskokonaisuuteen. Opinnoissa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto, joka tuottaa hyvän kielitaidon, kulttuurillista asiantuntemusta ja valmiudet tieteelliseen ajatteluun. Opinnoissa tarkastellaan englannin kielen paikallista ja globaalia vaihtelua, kielen käyttöä, rakennetta ja kielenoppimista, britti-imperiumin kirjallista perintöä, ja tapoja tulkita erilaisia tekstilajeja; opinnoissa voi myös tutustua käännöstieteeseen.  

Maisteriopinnoissa erikoistutaan joko englannin kieleen ja kirjallisuuteen tai monikieliseen viestintään ja käännöstieteeseen. Lisäksi englannin opiskelijat voivat suorittaa maisterin tutkintoonsa teknisen viestinnän erikoistumiskokonaisuuden.