Kirjat
Tutkinto-ohjelma

Saksa, Kielten koulutus

Saksan osaajilla on kysyntää - Deutsch hat Zukunft!

Saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita tarvitaan erilaisiin tehtäviin Suomessa ja maailmalla.

Saksa on Suomen tärkeimpiä kauppakumppaneita ja Suomella on sekä kulttuurin että tieteen alalla pitkäaikaiset ja tiiviit suhteet Saksaan, Itävaltaan ja Sveitsiin. Saksa on tärkeä EU-kieli, ja äidinkielenään saksaa puhuvia on Euroopassa yli 100 miljoonaa.

Suomessa tarvitaan eri tehtäviin monipuolisia ja laaja-alaisia saksan kielen, kulttuurin, kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita. Tätä laaja-alaisuutta tarjoaa kielten koulutuksen saksan opintosuunta.

Saksan osaajia arvostetaan työelämässä, ja heitä työllistävät mm. opetusala, kääntäminen ja tulkkaus sekä vapaasti valittavien opintojen sisällöistä riippuen kulttuuri- ja matkailuala, tekniset alat, kauppa, hallinto tai media-ala. Tampereella voit hyödyntää laajasti alueen monialaista korkeakouluopetustarjontaa.

Opintoihin kuuluu oleskelu saksankielisessä maassa ja tiedekunta tarjoaa lukuisia vaihtokohteita ulkomaisissa yliopistoissa.  Kandidaattiopintojen jälkeen opiskelijalla on kaksi maisteriohjelmavaihtoehtoa. Kielten maisteriohjelmassa (saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta) perehdytään monipuolisesti saksan kieleen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen ja saksankielisten maiden tuntemukseen. Opiskelija erikoistuu esimerkiksi viestintään, kulttuuriin ja kirjallisuuteen tai kielen opettamiseen. Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriopinnoissa opiskelija erikoistuu esimerkiksi erikoiskielten kääntämiseen, tulkkausviestintään tai kääntämiseen luovilla aloilla.

Herzlich willkommen!