Hyppää pääsisältöön

Monikielinen viestintä ja käännöstiede

Maallikon suppea käsitys kääntäjän työnkuvasta turhauttaa kääntäjää
Tämä stereotyyppinen näkemys kääntäjän työstä käsittää vain yhden, kapean kaistaleen monikielisen viestinnän ja käännöstieteen kentästä. Kyseessä on monitieteinen, dynaaminen ala, joka avaa kiehtovia, odottamattomiakin mahdollisuuksia lukuisiin eri suuntiin. (Kuva: Anne Ketola)

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa eli Movikossa koulutetaan monipuolisia viestinnän asiantuntijoita, joilla on laaja-alaiset valmiudet erilaisiin työtehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä vankka pohja akateemisiin jatko-opintoihin. Kääntäjän ja tulkin ammattien lisäksi meiltä valmistuneita osaajia työskentelee esimerkiksi valtionhallinnossa, EU:n toimielimissä sekä monenlaisissa kansainvälisen viestinnän tehtävissä yksityisellä sektorilla. Monet perustavat oman kielipalveluyrityksen, ja koulutus antaakin eväitä myös freelancer-yrittäjänä toimimiseen.

Movikossa voi opiskella kääntämistä ja tulkkausta kielipareissa suomi-englanti, suomi-saksa ja suomi-venäjä sekä kääntämistä kieliparissa suomi-ruotsi. Monet kurssit ovat kuitenkin yhteisiä kaikkien kieliparien opiskelijoille, joten ne tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia tärkeään verkostoitumiseen jo opintojen aikana.


Monikielisen viestinnän asiantuntijuus pitää sisällään paljon muutakin kuin kääntämistä ja tulkkausta. Siihen kuuluu esimerkiksi erikoisalojen, tekstilajien ja diskurssien tuntemusta, etiikkaa, strategiaa, esiintymistaitoa, projektinhallintaa ja yrittäjyystaitojakin.


Monikielisen viestinnän ammattilaisen tehtävä on ennen kaikkea tehdä maailmasta ymmärrettävämpi meille kaikille. Tämä ei tarkoita pelkästään kielimuurien ylittämistä vaan myös yleisesti selkeän ja käyttäjäkeskeisen viestinnän edistämistä. Movikossa kiinnitetäänkin huomiota myös saavutettavuuteen, joka näkyy niin tutkimuksessa kuin opetuksen järjestelyissä ja sisällöissäkin.


Käännöstiede on monitieteinen, dynaaminen tutkimusala, joka avaa kiehtovia ja odottamattomiakin mahdollisuuksia lukuisiin eri suuntiin. Movikossa tehdään innovatiivista tutkimusta, joka kattaa todella laajan kirjon aiheita sarjakuvista lakiteksteihin, konekääntämisestä tulkkauksen etiikkaan.

Katso myös:

Tule opiskelemaan - Monikielinen viestintä ja käännöstiede:

Opiskelijan opas: Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelma