Hyppää pääsisältöön

Tuija Kinnunen

yliopistonlehtori, saksan kääntäminen

Työtehtävät

Opetan lukuvuonna 2023 - 2024 kielten kandidaattiohjelmassa saksan opintosuunnassa sekä monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisteriohjelmassa

Tärkeimmät saavutukset

2022 Tiedettä suomeksi -palkinto, yhdessä Maija Hirvosen kanssa toimitetusta teoksesta Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä (Gaudeamus) 10 000 e, Helsingin Sanomain Säätiö

Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton Tiedon helmi -palkinto 2018

Tutkimuskohteet

  • Monikielinen viestintä, monikielinen kriisiviestintä, organisaatioiden monikielinen viestintä
  • Kääntämistietoisuus, käännöspolitiikka
  • Saavutettavuus, erityisesti kielellinen saavutettavuus ja kielellisten oikeuksien toteutuminen monikielisessä yhteisössä
  • Oikeustulkkaus, erityisesti viestinnän osapuolten yhteistoiminta ja viestinnän multimodaalisuus
  • Oikeusalan kääntäminen, oikeudelliset käsitteet 
  • Kääntäjien ja tulkkien toimijuus
  • Välittämisen eli mediaation käsite
  • Viestin kulttuurinen kohdentaminen ja/tai räätälöinti

Tutkimusyksikkö

Plural

Tieteenalat

Käännöstiede

Tutkimusura

Filosofian tohtori 2006, Tampereen yliopisto

Käännöstieteen dosentti 2013, Helsingin yliopisto

Merkittävimmät julkaisut

Määttä, Simo & Tuija Kinnunen 2024. The interplay between linguistic and non-verbal communication in an interpreter-mediated main hearing of a victim’s testimony. Multilingua (ahead of print)

Kuusi, Päivi, Tuija Kinnunen, Simo Määttä & Svetlana Probirskaja 2024. Kääntämistietoisuus koronakäännöksiä koskevissa laatukäsityksissä. Mikael 17:1, 73-88.

Koskinen, Kaisa & Tuija Kinnunen 2022. Mediation in FL learning: from translation to translatoriality. Stridon 2:1, 5 –29.

Hirvonen, Maija & Tuija Kinnunen (toim.) 2020. Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä. Helsinki: Gaudeamus.

Hirvonen, Maija & Tuija Kinnunen 2020. Accessibility and linguistic rights. The Routledge Handbook of Translation and Ethics. Kaisa Koskinen & Nike K. Pokorn (toim.). London: Routledge, 470–483.

Kinnunen, Tuija 2018. Jaetun tilan ja läsnäolon merkitys tulkatussa oikeudenkäynnissä. Kaisa Koskinen & Jaana Vuori & Anni-Kaisa Leminen (toim.) Asioimistulkkaus. Monikielisen yhteiskunnan arkea. Vastapaino, 65–96.

Kinnunen, Tuija 2013. Oikeusturva, oikeustulkkaus ja translationaali tila. Kaisa Koskinen (toim.) Tulkattu Tampere. Tampere: Tampere University Press, 73–105. 

Kinnunen, Tuija & Kaisa Koskinen (toim.) 2010. Translators' Agency. Edited e-Book. Tampere: Tampere University Press. Tampere Studies in Language, Translation and Culture. 

Kinnunen, Tuija 2010. Agency, Activity and Court Interpreting. Tuija Kinnunen & Kaisa Koskinen (toim.) Translators’ Agency. Tampere Studies in Language, Translation and Culture. Series B 4. Tampere: Tampere University Press, 126–164. 

Kinnunen, Tuija 2010. Gerichtsdolmetscher – Hilfsmittel der Interaktion oder Akteur in gemeinsamer Tätigkeit? Werner Kallmeyer, Ewald Reuter & Jürgen F. Schopp (toim.) Perspektiven auf Kommunikation. Festschrift für Liisa Tiittula zum 60. Geburtstag. Berlin: Saxa Verlag, 245–256.

Kinnunen, Tuija 2006. Käännös oikeudenkäyntiaineistona – lakitekstien tulkinta oikeuskäsitteiden kääntämisen näkökulmasta. Acta Universitatis Tamperensis 1173. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto.