Hyppää pääsisältöön

Maija Hirvosen ja Tuija Kinnusen Saavutettava viestintä –teos sai Helsingin Sanomain Säätiön Tiedettä suomeksi –palkinnon

Julkaistu 20.6.2022
Tampereen yliopisto
Uraauurtava! Koskettava! toteaa emeritusprofessori Hannu Nieminen luovuttaessaan Tiedettä suomeksi -palkinnon Saavutettava viestintä -teokselle. Viestintä on osallisuutta ja ihmisyyttä, vastaa Maija Hirvonen vastaanottaessaan palkinnon.

Maija Hirvosen ja Tuija Kinnusen toimittama teos Saavutettava viestintä: Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä on saanut Helsingin Sanomain Säätiön Tiedettä suomeksi -palkinnon. Toista kertaa jaettavalla palkinnolla säätiö halua tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta. 

Saavutettavan viestinnän tavoitteena on, että kuka tahansa voi osallistua yhteiskuntaan haluamallaan tavalla. Saavutettavuus myös tehostaa viestintää. Se kuitenkin edellyttää kohderyhmien tarpeiden tuntemista ja eriytynyttä asiantuntemusta sekä monenlaisten välineiden hallintaa. Vuonna 2020 julkaistu Saavutettava viestintä esittelee käytännönläheisesti ja konkreettisesti, millaisia keinoja erilaisten rajoitteiden ylittämiseen on. Tulkkaus- ja käännöspalvelujen ohella saavutettavuus voi tarkoittaa viestinnän monipuolista hyödyntämistä. Teos soveltuu kääntämisen ja tulkkauksen sekä niiden lähialojen opetukseen. Se on erityisen hyödyllinen myös poliitikoille, virkamiehille ja julkisten palvelujen tuottajille. 

Maija Hirvonen on iloinen palkinnosta.

– Palkinto tuntuu todella hyvältä. Emme ollenkaan osanneet odottaa tätä. Tuntuu upealta, että teoksemme on noteerattu erityisesti viestinnän alalla. Professori Niemisen sanat palkintoa luovuttaessaan lämmittävät erityisesti: että teos on jopa uraa uurtaava ja sen pitäisi olla pakollinen kaikilla viestinnän aloilla. Kirjassamme olevat kuvaukset arjesta ja saavutettavuuden haasteista koskettavat ilmeisestikin. Tulee olo, että tekee työtä jolla on tarkoitus. Palkinto vahvistaa saavutettavuuden tutkimusta: sitä kannattaa ja pitää jatkaa ja vahvistaa, uraa on syytä "uurtaa“ lisää. 

– Meidän kirjaamme pyydettiin sen ilmestyessä myös käännettäväksi englanniksi kansainväliselle lukijakunnalle, sillä se on ensimmäisiä tämänkaltaisia teoksia maailmassa ja Suomen tilanne kiinnostaa kansainvälisesti. Kutsun esitti prof. Christiane Maaß (Hildesheimin yliopisto), joka johtaa Saksassa saavutettavan viestinnän maisteriohjelmaa ja joka on toisena toimittajana saksankieliselle vastaavalle teokselle (Handbuch Barrierefreie Kommunikation, 2019, Frank&Timme-kustantamo), kertoo Hirvonen 

Maija Hirvonen on saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tenure track -professori Tampereen yliopistossa, ja Tuija Kinnunen on käännöstieteen dosentti ja saksan kääntämisen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa. Katso kirjan ja kirjoittajien esittelyt teoksen kustantajan Gaudeamuksen sivuilta https://www.gaudeamus.fi/teos/saavutettava-viestinta/. Kirjan virtuaalijulkkareiden tallenne on juuri tullut katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=sjCTJP9zoNI 

Helsingin Sanomain Säätiön Tiedettä suomeksi -palkinto jaettiin kolmen saajan kesken. 

Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.): Saavutettava viestintä. Yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta edistämässä (Gaudeamus)

Palkintosumma: 10 000 euroa 

Perustelut: Kirja käsittelee yhteiskunnallisesti tärkeää asiaa, viestinnän saavutettavuutta kaikille ihmisryhmille. Teos esittelee uutta monialaista tutkimustietoa, joka on toistaiseksi jäänyt vähälle huomiolle viestinnän tutkimuksessa. Se kartoittaa selkeästi ja käytännönläheisesti, millaisin monipuolisin viestinnän keinoin erilaisia esteitä, kuten kognitiivisia ja kielellisiä rajoitteita, voidaan kiertää ja poistaa. 

Lähikuva-lehti

Palkintosumma: 10 000 euroa 

Perustelut: Lähikuva on merkittävä viestintäalan, erityisesti elokuvaan ja audiovisuaaliseen mediakulttuuriin keskittyvä tieteellinen julkaisu. Lehdellä on pitkät, monikymmenvuotiset perinteet. Se tarjoaa tutkijoille tärkeän julkaisufoorumin. Lehti on myös huomattava alan käsitteistön uudistaja. 

Henrik Rydenfelt, Helsingin yliopiston viestinnän ja filosofian dosentti

Palkintosumma: 5 000 euroa 

Perustelut: Henrik Rydenfelt on monialainen, sekä viestinnän että filosofian (erityisesti pragmatismin) alojen aktiivinen tieteellinen julkaisija. Rydenfelt kirjoittaa säännöllisesti ajankohtaisista ja uudentyyppisistä viestinnän etiikkaan kuuluvista kysymyksistä. 

”Vastuuta suomen kielen tieteellisen käytön kehittämisestä ei voi sälyttää yksittäisille tutkijoille. Tarvitaan kanavia ja organisaatioita, koulutettuja toimittajia ja toimituskuntia. Palkintoraati on iloinen siitä, että Suomessa on aktiivisia toimijoita, jotta korkeatasoisia lehtiä, kirjoja ja artikkeleita voi ilmestyä”, toteaa tuomariston puheenjohtaja, professori Pirjo Hiidenmaa. Tuomariston muut jäsenet olivat professori Ulla-Maija Forsberg, professori Hannu Nieminen ja yliasiamies Ulla Koski. 

Helsingin Sanomain Säätiö haluaa perustamallaan Tiedettä suomeksi -palkinnolla tukea viestinnän alalla tehtävää suomenkielistä tieteellistä julkaisemista ja nostaa sen arvostusta. Palkintosumma on 25 000 euroa. Joka toinen vuosi jaettava palkinto jaetaan seuraavan kerran vuonna 2024. 

 

Saavutettavuuden suhteen Maija Hirvosella on monenmoista meneillään:  

  • Tampere Accessibility Unitin TACCUn piirissä käynnistetty saavutettavuuden verkko-opintokokonaisuus pyörii ja on kiitettävän suosittua opiskelijoiden keskuudessa; opintoja saatavilla myös jatkuvan oppimisen kehyksessä 
  • Hirvonen on mukana erilaisissa yhteistyöelimissä: yliopistotasoisessa työryhmässä „Opetuksen ja ohjauksen saavutettavuus“, kansainvälisessä verkostossa „Network Inclusion and Inclusive Communication in Tertiary Education“, Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n kuvailutulkkaustoimikunnassa (jo vuodesta 2010) 
  • Hirvonen on toteuttanut em. kulttuuripalvelun palkkaamana selvityshenkilönä v. 2021 Suomen-laajuisen selvityksen kuvailutulkkauksen tilasta: https://www.kulttuuripalvelu.fi/fi/kuvailutulkkaus 
  • selvitystyössä on järjestetty mm. kuvailutulkkauswebinaarisarja, joka löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/c/Näkövammaistenliittory 

 

Teoksen toinen toimittaja Tuija Kinnunen tekee myös vahvaa saavutettavuustyötä, hän on erityisesti perehtynyt kielelliseen saavutettavuuteen ja kielellisiin oikeuksiin. Hän on mukana kahdessa projektissa näihin liittyen:  

  • Translation, migration, and democracy: Managing multilingual access to information in the greater Helsinki area and in Tallinn. (Määttä, S. K., Kinnunen, T., Kuusi, P., Escudero, T. & Probirskaja, S.) 
  • Improving communication with migrants for crisis preparedness: lessons learned from COVID-19 (Määttä, S. K., Probirskaja, S., Kinnunen, T. & Rolig, L. M.) https://researchportal.helsinki.fi/fi/persons/simo-k-määttä/projects/ 

 

Kuva: Antti Yrjönen