Hyppää pääsisältöön
Kirjasto

Venäjä, Kielten koulutus

Tampereen yliopisto

Opiskele Venäjän asiantuntijaksi

Venäjän osaajat ovat kysyttyjä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 op + 120 op

Kaupunki

Tampere

Kampus

Keskustakampus

Venäjän opintosuunta kouluttaa venäjän kielen, kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.

Venäjän osaajat ovat kysyttyjä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä. He työllistyvät liike-elämän, hallinnon, matkailun, opetuksen, median ja sosiaalialojen tehtäviin. Koulutus antaa näiden alojen asiantuntijatehtäviin kielitaidon lisäksi monipuoliset valmiudet ymmärtää venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä.

Opetus keskittyy venäjän kieleen ja kulttuuriin sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen teoreettisiin perusteisiin ja tieteellisiin menetelmiin. Opintoihin kuuluu myös Venäjällä suoritettava kieliharjoittelu, joka antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua venäläiseen arkeen ja juhlaan.

Koulutuksessa korostetaan Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen painotuksen mukaisesti kieltä viestintävälineenä ja kielen ja kulttuurin vuorovaikutusta sekä yhteiskunnallista merkitystä. Venäjän yhteiskunnan tuntemustasi voit syventää Russian Studies -ohjelman kursseilla ja tiedekunnan media-alan tarjonnalla.  

Kandidaattiopintojen aikana rakennetaan vahva peruskielitaito ja perusta kielen ilmiöiden ymmärtämiselle. Lisäksi opiskelija tutustuu kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja kääntämisen tutkimuksen menetelmiin. Maisteriopinnoissa tutkinto-ohjelma eriytyy kahteen opintosuuntaan: kielen ja kulttuurin sekä monikielisen viestinnän maisteriopintoihin.

Добро пожаловать!