Kirjasto
Tutkinto-ohjelma

Venäjä, Kielten koulutus

Opiskele Venäjän asiantuntijaksi

Venäjän osaajat ovat kysyttyjä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä.

Venäjän opintosuunta kouluttaa venäjän kielen, kulttuurin sekä kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.

Venäjän osaajat ovat kysyttyjä sekä suomalaisissa että kansainvälisissä yrityksissä ja järjestöissä. He työllistyvät liike-elämän, hallinnon, matkailun, opetuksen, median ja sosiaalialojen tehtäviin. Koulutus antaa näiden alojen asiantuntijatehtäviin kielitaidon lisäksi monipuoliset valmiudet ymmärtää venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä.

Opetus keskittyy venäjän kieleen ja kulttuuriin sekä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin tutkimuksen teoreettisiin perusteisiin ja tieteellisiin menetelmiin. Opintoihin kuuluu myös Venäjällä suoritettava kieliharjoittelu, joka antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua venäläiseen arkeen ja juhlaan.

Koulutuksessa korostetaan Tampereen yliopiston yhteiskunnallisen painotuksen mukaisesti kieltä viestintävälineenä ja kielen ja kulttuurin vuorovaikutusta sekä yhteiskunnallista merkitystä. Venäjän yhteiskunnan tuntemustasi voit syventää Russian Studies -ohjelman kursseilla ja tiedekunnan media-alan tarjonnalla.  

Kandidaattiopintojen aikana rakennetaan vahva peruskielitaito ja perusta kielen ilmiöiden ymmärtämiselle. Lisäksi opiskelija tutustuu kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja kääntämisen tutkimuksen menetelmiin. Maisteriopinnoissa tutkinto-ohjelma eriytyy kahteen opintosuuntaan: kielen ja kulttuurin sekä monikielisen viestinnän maisteriopintoihin.

Добро пожаловать!