Hyppää pääsisältöön

Venäjä

SijaintiPinni B -rakennus, Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Venäjän opintosuunnan kannanotto Ukrainan sodasta

Me Tampereen yliopiston Venäjän opintosuunnan opettajat, tutkijat ja opiskelijat vaadimme Ukrainan sodan välitöntä lopettamista.

Sodan uhreja on jo paljon, myös siviiliuhreja, ja lisää on epäilemättä tulossa. Sota voi aiheuttaa Euroopan laajuisen humanitaarisen katastrofin.

Sota johtaa Venäjän kansainväliseen eristämiseen, millä on valtavat taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Myös Venäjän tiede- ja kulttuurielämä kärsivät peruuttamattomalla tavalla. Venäjän kieltä aletaan kaikkialla pitää hyökkääjän kielenä, mitä emme voi hyväksyä.

Sodan vuoksi koko maailman kehitys muuttaa suuntaa taaksepäin.

Olemme aina opettaneet opiskelijoillemme sitä mihin itsekin uskomme: konfliktit ratkaistaan sanoin, ei asein.


Мы, русисты Университета Тампере, -- преподаватели, исследователи и студенты, -- выступаем за скорейшее прекращение войны на Украине.

Война уже привела и, несомненно, еще приведет к многочисленным жертвам, в том числе и среди мирного населения. Война может вызвать гуманитарную катастрофу во всей Европе.

Война приводит к международной изоляции России, что будет иметь чудовищные экономические и социальные последствия, а также нанесет сокрушительный удар по российской науке и культуре. На наших глазах русский язык начинает восприниматься во всем мире как язык агрессора, и мы не хотим с этим мириться.

Война отбрасывает развитие всего мира на многие годы назад.

Мы всегда считали сами и учили наших студентов разрешать конфликты словом, а не оружием.


 

 

 

Venäläisen kulttuurin saavutukset ovat merkittävä osa maailman kulttuuriperintöä. Suomelle Venäjän ja sen kulttuurin merkitys on kiistaton niin historiallisesti kuin nykypäivän näkökulmasta. Tampereen yliopiston Venäjän opintosuunnassa haluamme edistää venäjänkielisen kulttuurin ymmärrystä nykypäivässä ja rakentaa välineitä globalisoituvan median sekä digitaalisen viestinnän ja sen kielierityisyyden tuntemukseen. Venäjän kielen ja kulttuurin tutkimus vahvistaa yhteiskunnallista moniäänisyyttä sekä kansainvälistä vuorovaikutusta.  

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin lisäksi yhteisössämme tehdään myös käännöstieteen ja tulkkauksen tutkimusta sekä koulutetaan kääntäjiä ja tulkkeja. Kääntäminen ja tulkkaaminen ovat osa monikielisen, globaalin maailman vuorovaikutusta ja sen kulttuurisia kohtaamisia. Yhteisöämme yhdistää kiinnostus paitsi venäjän kieleen, venäjänkieliseen kulttuuriin myös tekstien kiehtovaan maailmaan. 

Venäjän kieltä on Tampereen yliopistossa opetettu jo 1970-luvulla. Slaavilainen filologia on muuntunut venäjän kieleen keskittyväksi monitieteiseksi opintokokonaisuudeksi. Sen yhteiskunnallisesti suuntautunut opetus ja tutkimus jatkaa Tampereen yliopiston perinteitä ja noudattaa samalla kansainvälisen Venäjän tutkimuksen ja opetuksen suuntia. Kääntäjien ja tulkkien koulutus alkoi Tampereella jo 1960-luvulla Tampereen kieli-instituutissa, joka liitettiin Tampereen yliopistoon 1980-luvulla. 

Opintosuunnan opettajien ja tutkijoiden laajat yhteydet Venäjälle, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan kytkevät opintosuunnan osaksi humanistista tiedeyhteisöä sekä Venäjän-tutkimuksen kansainvälistä verkostoa. Englanninkielinen Russian Studies -opintokokonaisuus tuo johtavia Venäjä-asiantuntijoita Tampereelle. Kansallista Venäjä-asiantuntijuutta vahvistaa toimiminen Aleksanteri-instituutista johdetun VIExpert-verkoston aktiivisena jäsenenä. Venäjän opintosuunta on laaja-alainen toimija myös Tampereen korkeakouluyhteisön monitieteisillä opetus- ja tutkimusfoorumeilla. Venäjän maantieteellinen laajuus määrittää Venäjän opintosuunnan laajuutta. Olemme mukana muun muassa Venäjän ja Kiinan median tutkimuskeskus TaRC:ssa.

Miksi venäjän kielen opiskelu kannattaa?

Oletko valmis tekemään valinnan? Tutustu Suomi-Venäjä-seuran videolla siihen, miksi venäjän kielen opiskelu kannattaa.