Hyppää pääsisältöön

Olga Nenonen

yliopisto-opettaja, venäjän kieli ja kulttuuri
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoiteolga.nenonen [at] tuni.fi
puhelinnumero+358503181005
Keskustakampus

Oma esittely

Olen ollut Tampereen yliopiston palveluksessa vuodesta 2011.

Tutkimuksen esittelyvideo 

Työtehtävät

Opetan lukuvuonna 2021-2022 seuraavat kurssit:

Kielioppi I ja II, 

Suullinen viestintä I (fonetiikka: luennot ja harjoitukset), 

Suullinen viestintä II ja III, 

Kielen teoria (morfologia ja syntaksi), 

Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (venäjä, kielitiede). 

Osaamisalueiden kuvaus

Kielitiede, kaksikielisyys, kulttuuri

Tärkeimmät saavutukset

1992, kandidat filologiceskih nauk, Leningradin valtionyliopisto

2016, PhD, Helsingin yliopisto

Tutkimuskohteet

monikulttuurisuus ja monikielisyys, suomi-venäjä -kaksikielisyys, venäjä perintökielenä Suomessa, kielellinen kehitys, fonologia, kielioppi   

Merkittävimmät julkaisut

Nenonen, Olga. (2020). Case Studies of Phonological Development in Six Preschool-aged Russian-Finnish Bilingual Children. An Anthology of Bilingual Child Phonology. Bristol: Multilingual Matters. Second Language Acquisition, no. 142, 85-116.

Nenonen, Olga. (2019). Suomenvenäläisten kielivalinnat ja kaksikielisyyden erityispiirteitä. Kielten ja kirjallisuuksien mosaiikki. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Tietolipas, no. 263, 205-227.

Nenonen, Olga. (2016). Foneticeskoe razvitie russko-finskih bilingvov doskol'nogo vozrasta. (Väitöskirja). Helsinki: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos. Slavica Helsingiensia, no. 48.