Hyppää pääsisältöön

Pohjoismaiset kielet

Pyörätie kulkee vehreän Tampereen yliopiston keskustakampuksen läpi.

Pohjoismaisten kielten opintosuunta kouluttaa ruotsin ja muiden pohjoismaisten kielten ja kulttuurien asiantuntijoita monille yhteiskunnan aloille, kuten koulutukseen, viestintään, elinkeinoelämään, hallintoon ja kulttuuriin. Opintosuunnan opetuksessa ja tutkimuksessa painotetaan kielen yhteiskunnallista asemaa ja merkitystä viestintävälineenä monikielisessä ja monikulttuurisessa Pohjolassa. Opetus ja tutkimus keskittyvät ensisijaisesti ruotsin kieleen, mutta tutkintorakenteeseen kuuluu myös sukukielten opintoja sekä muita opintojaksoja, joissa opiskelija perehtyy Pohjoismaiden kieliin ja kulttuureihin. Opiskelijat omaksuvat sujuvan kielitaidon lisäksi pohjoismaisen kulttuurialueen erityispiirteitä ja oppivat ymmärtämään ja arvioimaan kielen, kulttuurin ja yhteiskuntaolojen välisiä suhteita.

Yhteiskunnallista vaikuttavuutta edistetään opintosuunnassa aktiivisesti tieteellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan eri osa-alueilla. Sen lisäksi, että opintosuunnalla on laaja kansallinen ja pohjoismainen yhteistyöverkosto, opintosuunta tekee yhteistyötä paikallisten ruotsinkielisten toimijoiden kanssa. Sidosryhmäyhteistyöllä luodaan ja ylläpidetään vuorovaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan. Se mahdollistaa opetuksen monipuolisen kehittämisen, avaa uusia tutkimusaiheita ja luo työelämäyhteyksiä. Lisäksi opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus hakeutua työ- tai kieli- ja kulttuuriharjoitteluun ruotsinkielisiin yrityksiin ja yhdistyksiin.