Student adjusting electrical cables.
Tutkinto-ohjelma

Sähkötekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus

Sähkötekniikalla on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä

Sähkötekniikan diplomi-insinöörinä osaat yhdistää luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin.

Sähkötekniikkaa on kaikkialla! Jos mietit jokapäiväistä ympäristöäsi, huomaat, että on vaikeaa löytää laitetta, jossa ei olisi sähkötekniikkaa. Nyky-yhteiskuntamme perustuu sähkön käyttöön sen kaikissa muodoissa: sähkön tuotannosta ja siirrosta pienen pieniin, nanoteknologian mahdollistamiin rakenteisiin asti. Sähkötekniikalla on ratkaiseva merkitys maailman kehityksessä.

Sähkötekniikan diplomi-insinööri osaa yhdistää luonnontieteiden lainalaisuudet käytännön elämän sovelluksiin. Hän ymmärtää ilmiöiden teoreettiset perusteet ja soveltaa niitä käsillä olevaan ongelmaan. Näin syntyy uusia oivalluksia, innovaatioita. Diplomi-insinööreille riittää aina haastavia ja mielenkiintoisia tehtäviä. 

Tulevaisuuden osaajille tarjoavat haasteita älykäs sähköverkko ja uusiutuvat energiaratkaisut, kuten tuulivoima ja aurinkoenergia. Lisäksi elektroniikan valmistusmenetelmät ja materiaalit kehittyvät hurjaa vauhtia. Tulevaisuudessa laitteiden ei tarvitse perustua kovaan piirilevyyn, vaan ne voidaan valmistaa taipuvista materiaaleista ja komponentteja voidaan lisätä tulostamalla.

Digitalisaation myötä tietoliikenteen merkitys kasvaa kaikkialla yhteiskunnassa, kuten liikenteessä, sähköverkoissa, tehtaissa, terveydenhuollossa ja viihdeteollisuudessa. Viidennen sukupolven matkapuhelinverkot ja esineiden internet ovat keskeisessä roolissa, kun kehitämme esimerkiksi itseajavia autoja tai teollista internetiä. Sulautetut järjestelmät antaa valmiudet näiden teknologioiden kehittämiseen.