Ryhmähengen nostatus
Tutkinto-ohjelma

Tietojenkäsittelytieteiden koulutus

Ryhmähengen nostatus

Digitalisaation rakentaja

Kaiken takana on tietotekninen kehitys.

Digitalisaatio muokkaa modernia yhteiskuntaa kiihtyvällä nopeudella ja perusteellisemmin kuin osaamme ennustaa. Hoivarobotit, itseohjaavat autot ja muuttuneet kaupankäynti- ja asiointitavat ovat jo nykypäivää. Some on muuttanut ihmisten arkipäivän rutiineja, mutta tulevaisuuden muutokset ovat varmasti vielä suurempia.

Kaikkien näiden takana on tietotekninen kehitys. Tietojenkäsittelytieteistä onkin tullut yksi perustieteistä. Keskeisiä kysymyksiä ovat esimerkiksi seuraavat: miten tietoa tulisi tallentaa ja järjestää, miten tietoa käsitellään, millaisia ohjelmointimenetelmiä on tarjolla ja kuinka suuria tietomassoja hallitaan, miten ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus toimii parhaiten ja kuinka tietojärjestelmät mahdollistavat muutoksen organisaatioissa ja yhteiskunnassa.

Tietojenkäsittelytieteiden koulutuksessa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Maisterin tutkinnon voi suorittaa joissain seuraavista koulutuksista:

  • Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelma
  • englanninkielisen Computing Sciences -maisteriohjelman opintosuunnista
    • Human-Technology Interaction (M.Sc.),
    • Software, Web & Cloud (M.Sc.) tai
    • Data Science (M.Sc.). 

Opinnot antavat laaja-alaiset valmiudet sijoittua monenlaisiin informaatioalojen tehtäviin yksityisellä tai julkisella sektorilla tai yrittäjänä. Ammattinimikkeenä voi olla esimerkiksi ohjelmistosuunnittelija, järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö, tietohallintojohtaja, data-analyytikko, käytettävyysasiantuntija tai tutkija.

Opinnoissa voi hyödyntää Tampereen korkeakouluyhteisön opetustarjontaa. Tervetuloa joukkoomme!