Hyppää pääsisältöön
Valokuvaaja

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelma

Tampereen yliopisto

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelmassa koulutetaan journalismin, mediatutkimuksen, pelitutkimuksen, viestinnän, visuaalisen kulttuurin ja äänentutkimuksen sekä esittävien taiteiden asiantuntijoita ja tutkijoita. Näitä aloja yhdistää kiinnostus maailman samanaikaiseen merkitysvälitteisyyteen ja materiaalisuuteen, esitysten rakentaminen sosiaalisesta todellisuudesta, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä taitoulottuvuus, yhteiskunnallisuus sekä viestinnän lähestyminen kuvien, sanojen, äänten, vuorovaikutuksen, kehollisuuden, pelin, leikin ja tarinoiden kautta.

Ohjelman mukainen tohtorin tutkinto antaa edellytykset toimia tieteellisinä ja ammatillisina asiantuntijoina yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä, joissa vaaditaan tutkimusalojen teoreettis-metodologista osaamista, kuten julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, korkeakouluhallinnossa, kulttuuri-, taide- ja tiedehallinnossa sekä erilaisissa esittävien taiteiden vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Tutustu ohjaajiin!