Valokuvaaja
Tutkinto-ohjelma

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelma

Media- ja viestintätutkimuksen ja esittävien taiteiden tohtoriohjelmassa koulutetaan journalismin, mediatutkimuksen, pelitutkimuksen, viestinnän, visuaalisen kulttuurin ja äänentutkimuksen sekä esittävien taiteiden asiantuntijoita ja tutkijoita. Näitä aloja yhdistää kiinnostus maailman samanaikaiseen merkitysvälitteisyyteen ja materiaalisuuteen, esitysten rakentaminen sosiaalisesta todellisuudesta, ammattien julkinen luonne ja niihin liittyvä taitoulottuvuus, yhteiskunnallisuus sekä viestinnän lähestyminen kuvien, sanojen, äänten, vuorovaikutuksen, kehollisuuden, pelin, leikin ja tarinoiden kautta.

Tohtoriohjelma on Suomessa ainutlaatuinen, sillä eri tutkimusalojen syvällisen ja monipuolisen tuntemuksen lisäksi koulutus rakentaa yhteyksiä eri osaamisalueiden välille.

Tohtoriohjelman keskeisenä tavoitteena on yhdistää toisiinsa teoreettisesti painottunutta ja käytäntöpohjaista tutkimusta uutta luovilla tavoilla. Ohjelman mukainen tohtorin tutkinto antaa edellytykset toimia tieteellisinä ja ammatillisina asiantuntijoina yliopistollisissa tutkimus- ja opetustehtävissä sekä muissa yhteiskunnan asiantuntijatehtävissä, joissa vaaditaan tutkimusalojen teoreettis-metodologista osaamista, kuten julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, korkeakouluhallinnossa, kulttuuri-, taide- ja tiedehallinnossa sekä erilaisissa esittävien taiteiden vaativissa asiantuntijatehtävissä.