Hyppää pääsisältöön

FIN-CLARIAH – Kielivarojen ja kieliteknologian tutkimusinfrastruktuuri

Tampereen yliopisto
 
Kansallinen infrastruktuuri
 
Kansainvälinen infrastruktuuri
Keskustakampus

FIN-CLARIAH (Common Language Resources and Technology Infrastructure) on valtakunnallinen ihmistieteiden tutkimusinfrastruktuuri, joka koostuu kahdesta komponentista: FIN-CLARIN ja DARIAH-FI. FIN-CLARIAH -infrastruktuurihanke tuo tutkijoiden käyttöön laajat kokoelmat tekstejä ja multimodaalisia aineistoja sekä työkaluja aineistojen analysointiin ja rikastamiseen. Hanke mahdollistaa ihmistieteellisen tutkimuksen jossa voi hyödyntää neuroverkkoteknologiaa, suurteholaskentaa ja laajoja datasettejä.

Vuosina 2022–2023 FIN-CLARIAH toteutti infrastruktuurihankkeen, jossa pyrittiin merkittävästi laajentamaan digitaalisen humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tukea kolmen tavoitteen kautta:

1. Kehitetään puhutun kirjasuomen lisäksi myös arkikielen automatisoitua käsittelyä

2. Vastataan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarpeisiin epästrukturoidun tekstin käsittelemiseksi

3. Mahdollistetaan metatietojen hyödyntämistä tutkimuksessa F

Tammikuussa 2024 käynnistyi toinen kausi FIN-CLARIAH-hankkeessa. Suomen Akatemia myönsi 4.12.2023 tutkimusinfrastruktuurille yhteensä yli 3,1 miljoonan euron jatkorahoituksen.

FIN-CLARIAH-konsortioon kuuluvat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Oulun yliopisto. Palvelun rakentamisesta vastaa CSC. Kansalliskirjasto on mukana konsortiossa kulttuuriperintöorganisaationa. Konsortiota johtaa tutkimusjohtaja Krister Lindén (HY, FIN-CLARIN). 


FIN-CLARIN kuuluu kansainväliseen CLARIN ERIC -tutkimusinfrastruktuuriin. 

Yhteyshenkilö Tampereella:
Sanna Kumpulainen
Tenure Track -professori