Kampusareena

Avoimet korkeakouluopinnot

Tervetuloa avoimeen! Meillä voit opiskella korkeakoulututkintojen osia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avointa opetusta järjestävät sekä Tampereen yliopisto että Tampereen ammattikorkeakoulu.

Opetustarjontamme koostuu tutkintoon johtavan koulutuksen yksittäisistä opintojaksoista tai opintokokonaisuuksista. Pohjakoulutusvaatimusta ei ole, mutta osaan opintojaksoista vaaditaan etukäteisosaamista.

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoin AMK

Väylä- ja polkuopinnot

Väylä- ja polkuopinnot soveltuvat sinulle, joka haluat hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi. Tarjoamme osaan tutkinto-ohjelmistamme valmiiksi määriteltyjä väylä- ja polkuopintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea tutkinnonsuorittamisoikeutta. Opinnot koostuvat pääsääntöisesti tutkinto-ohjelmien 1. vuoden opinnoista.

Väylä- ja polkuopintoihin haetaan koulutuskuvauksesta löytyvällä ilmoittautumislomakkeella.

Mitä ja kenelle?