Avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa

Millaista opiskelu avoimessa AMKissa oikein on? Tältä sivulta löydät tietoa suunnittelusta, opiskelukäytänteistä ja maksuista.

Opintotarjonta

Avoimen AMKin opintotarjonta koostuu AMK- tai YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoista. Opetus tapahtuu joko tutkintoa suorittavien opiskelijoiden ryhmissä, joihin on etukäteen varattu paikkoja avoimen AMKin opiskelijoille, tai avoimen AMKin omissa ryhmissä. Osa opintojaksoista opiskellaan täysin verkossa, eikä niihin kuulu lähiopetusta. Paikkoja opintojaksoilla on rajallinen määrä.

Jos et löydä opintojakson kuvauksesta tarkempaa aikataulua, sitä ei ole vielä vahvistettu.

Opiskelun edellytykset

Lähes kaikilla tutkinto-opiskelijoilla on suoritettuna lukio tai ammatillinen koulutus ja kaikilla YAMK-tutkinto-opiskelijoilla on AMK- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tätä ei avoimen AMKin opiskelijoilta vaadita, mutta opinnoissa pärjääminen vaatii työelämässä tai muuten hankittuja vastaavia taitoja. Kulttuurialan (Musiikki, Media and Arts) opintojaksoilla opettaja voi varmistaa ensimmäisellä kerralla etukäteistietojen ja -taitojen riittävyyden.

Ilman alempaa tutkintoa haasteellisia opintoja voivat kulttuurialan lisäksi olla matematiikan tai kielten opinnot. Suomenkielisissä opinnoissa vaaditaan hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa ja englanninkielisissä ohjelmissa vastaavasti englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista.

Tietokoneen käyttötaito on AMK-opinnoissa tärkeää. Lisäksi opiskelu vaatii omatoimisuutta ja aktiivista otetta opiskeluun sekä vastuullista toimintaa ryhmässä muut huomioon ottaen.

Avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opintojen suunnittelu

Löydät avoimessa AMKissa tarjottavat opinnot ja niiden kuvaukset koulutushausta.

Muut TAMKin tutkintokoulutuksen opintojaksot löydät tutkinto-koulutuksen opetussuunnitelmista.

Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Myös TAMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja osaamispäälliköt ovat käytettävissä koulutusten tarkempiin sisältöihin liittyvissä asioissa.

Jos sinulla on kysyttävää avoimen AMKin opinnoista, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen avoinamk [at] tuni.fi

Todistus opinnoista

Voit tilata sähköisesti allekirjoitetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen Pakista avoimen opiskeluoikeuden aikana. Kirjaudut Pakkiin TAMKin käyttäjätunnuksella. Allekirjoitusten varmentamiseen käytämme Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämää varmennetta, joka takaa sähköisen allekirjoituksen aitouden. Sähköisen dokumentin vastaanottaja voi tarkistaa todistuksen aitouden ja muuttumattomuuden vaivattomasti validointipalvelussa.

Avoimen opiskeluoikeuden jälkeen löydät opintosuorituksesi opintopolku.fi-osoitteesta Oma opintopolku -palvelusta.

Jos tarvitset opintosuoritusotteen paperisena, lähetä pyyntö sähköpostilla osoitteeseen avoinamk [at] tuni.fi.

Tutkinto-opiskelijat näkevät suorituksensa Pakista.

avoimen amkin opiskelukäytänteet

Opintojen suorittamistavat

Opintojakson suorittamistavan vahvistaa viime kädessä opintojakson opettaja. Suorittamistapoja voivat olla esimerkiksi itsenäisesti tai ryhmässä tehdyt harjoitustyöt, esitelmät, tentti, oppimispäiväkirja tai näiden yhdistelmät.

Opintomaksu ja laskutus

Opintomaksuna laskutetaan yksittäisten opintojaksojen osalta 15 €/opintopiste. Polkuopintojen hinta on 300 €. Muut ennalta määritetyt opintokokonaisuudet maksavat 10 €/opintopiste.

12 kk aikana ensimmäiset 30 opintopistettä ovat maksullisia, minkä jälkeen opinnot ovat maksuttomia. Suurin osa opintomaksuista maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä, mutta osasta opintoja lähetämme laskun sähköpostin liitteenä.

Opintojen hyväksilukeminen

Avoimessa AMKissa suoritetut opinnot ovat hyväksiluettavissa TAMKin tutkintoihin. Avoimen AMKin opiskelijoille ei kuitenkaan tehdä hyväksilukuja aiempien opintosuoritusten pohjalta, mutta osaamisen näytöt ovat mahdollisia.

Perumisehdot

Ilmoittautuminen avoimen AMKin opintojaksoille on pääosin sitova.

Tutustu perumisehtoihin tästä