Skip to content

Sähköisten dokumenttien varmentaminen

Voit varmentaa saamasi dokumentin aitouden sähköisesti alla olevalla Atomi Validator -palvelulla:

 

Sähköisesti allekirjoitetun dokumentin aitouden varmentaminen

Tampereen ammattikorkeakoulussa on käytössä sähköisesti allekirjoitettuja dokumentteja, esimerkiksi opiskelutodistus ja opintosuoritusote. Voit tarkistaa dokumentin sähköisen allekirjoituksen aitouden Atomi Validator -palvelulla tai avaamalla tiedoston Adoben Acrobat Reader -ohjelmistolla.

Adoben Acrobat Reader DC ei oletusasetuksilla tunnista Väestörekisterikeskuksen (VRK) varmennetta, minkä takia ohjelmisto ilmoittaa allekirjoittajan tuntemattomaksi. Pystyt asettamaan VRK:n juurivarmenteen luotettavaksi näiden ohjeiden mukaan:

  1. Lataa Väestörekisterikeskuksen juurivarmenne VRK:n sivuilta https://vrk.fi/ca-varmenteet
  2. Avaa Adoben Acrobat Reader DC
  3. Valitse Muokkaa tai Adobe Reader (OSX) Oletusarvot
  4. Valitse Allekirjoitukset » Henkilöllisyydet ja luotetut varmenteet
  5. Valitse Luotetut varmenteet » Tuo
  6. Valitse Selaa ja valitse lataamasi tiedosto » Avaa
  7. Paina VRK:n sivuilta lataamasi varmennetta ja sertifikaattia ja valitse Luota
  8. Valitse Käytä tätä sertifikaattia luotettavana juurena » OK
  9. Nyt ohjelmisto on lisännyt VRK:n varmenteen ja luottaa jatkossa allekirjoituksiin, jotka on tuotettu VRK:n varmenteella.

Asiakirjan aitouden varmistaminen, jos kyseessä on paperituloste:

Paperille tulostettujen todistusten aitouden varmentamisessa voit olla yhteydessä Tampereen ammattikorkeakoulun opintopalveluihin.

Tampereen ammattikorkeakoulun opintopalvelut
opintotoimisto.tamk@tuni.fi