Opiskelu avoimessa yliopistossa

Tältä sivulta löydät tietoa avoimen yliopiston opintojen luonteesta sekä yleisiä ohjeita opiskeluun liittyen. Hervannan kampuksen tekniikan alalla on käytössä osittain eri järjestelmät kuin muiden alojen opintoissa. Tästä johtuen osassa ohjeista on kerrottu erikseen sekä Hervannan kampuksen että Keskustakampuksen tarkempia opiskelukäytänteitä.

Avointen yliopisto-opintojen järjestäminen

Avoimen yliopiston opetusta järjestetään sekä päiväopetuksena tutkinto-opetuksen ryhmissä, että iltaisin ja viikonloppuisin Tampereella, Seinäjoella ja Porissa. Voit myös opiskella joustavasti paikasta riippumatta esimerkiksi verkko-opintoina. Tekniikan alan opintoja voit opiskella Hervannan kampuksella. Lisätietoa opintoihin hakemisesta ja koulutustarjonnasta löydät www.tuni.fi/avoinyliopisto.

Uuden opiskelijan muistilista

Uuden opiskelijan muistilistalta voit tarkistaa tärkeimmät opintojen aloitukseen liittyvät asiat.

Opiskelijan sähköiset palvelut

Opiskelukäytännöt

Yhteystiedot

avoin.tau@tuni.fi,  Puh. 0294 520 200

Opintotoimistossa neuvotaan opintoihin liittyvissä käytännön asioissa.

Opintotoimiston yhteystiedot ja aukioloajat

Opintososiaaliset edut avoimen yliopiston opiskelijalle

Opiskelu avoimessa yliopistossa on sivutoimista ja yleissivistävää. Opintoihin ei voi saada valtion opintotukea eikä päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuja alennuksia tai etuisuuksia. Niin sanotut opintososiaaliset etuudet eivät koske avoimen yliopiston opiskelijaa. Näin ollen esimerkiksi edullisempi opiskelijaruokailu ja kampusten liikuntamahdollisuudet ovat vain tutkinto-opiskelijoiden ulottuvilla.

Avoimen yliopiston opiskelijoiden on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos avoin yliopisto-opiskelu on hakijalle ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. Tarkempia tietoja löydät Työllisyysrahaston sivuilta. 

Työttömänä voit selvittää TE-toimistosta mahdollisuutta opiskella avoimen yliopiston opintoja sivutoimisesti menettämättä työttömyysetuuttasi. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saannille. Päätoimisiksi opinnot katsotaan, kun opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti. Voit myös tietyin edellytyksin opiskella päätoimisesti osana työllistämissuunnitelmaa, ks. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna. Neuvottele opiskelusuunnitelmistasi ennen opintojen alkua TE-toimistossa. Automaattista oikeutta opiskeluun työttömyysetuudella ei ole, vaan tuen saaminen opiskeluun harkitaan jokaisen kohdalla yksilöllisesti.

Työssä olevan aikuisopiskelijan opiskelun mahdollistamiseksi on kehitetty opintovapaajärjestelmä. Opintovapaalla tarkoitetaan aikaa, jolloin työntekijä on vapautettu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta koulutusta tai opiskelua varten. Lisätietoja löydät TE-toimiston sivuilta. 

Valtakunnallinen avointen yliopistojen opintotarjonta löytyy Opintopolku.fi-palvelusta.