Avoimen yliopiston väyläopinnot

Tekniikan alan lyhyt väylä

Opintojen laajuus

20 - 22 op

Kampus

Hervannan kampus

Kaupunki

Hakuaika/Ilmoittautumisaika

Custom dates

Hakuaika

-

Hinta

200 €

Lähiopetuksen ajankohta

Iltaopetus

Toteutusmuoto

Harjoitusryhmä
Itsenäinen opiskelu
Lähiopetus
Luento
Tentti

Kuvaus

Lyhyt väylä kestää yhden kevätlukukauden, ja opiskelijan on suoritettava neljän opintojakson opintokokonaisuus tuona aikana (31.7. mennessä). Suoritettuaan opintojaksot vähintään erikseen määrätyllä painotetulla keskiarvolla opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Lyhyen väylän kautta voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi kaikkiin DI-hakukohteisiin. Opinnot voi pääsääntöisesti sisällyttää tutkintoon.

Kun haet tutkinto-opiskelijaksi lyhyen väylän kautta keväällä 2019, hakukohteet ja niihin hyväksymiseen vaadittava opintomenestys ovat:

 • Automaatiotekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Konetekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Materiaalitekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Rakennustekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Sähkötekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Tietojohtaminen: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Tietotekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Ympäristö-, energia- ja biotekniikka: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 3,5.
 • Teknis-luonnontieteellinen: väylän opintojaksot on suoritettu vähintään arvosanalla 4.
 • Teknis-luonnontieteellinen / matemaattisten aineiden opettajakoulutus: väylän opintojaksot on suoritettu vähintään arvosanalla 4.
 • Tuotantotalous: väylän opintojaksot suoritettu vähintään painotetulla keskiarvolla 4,5.

Sisältö

Lyhyen väylän opintojaksot keväällä 2019:

 • MAT-01100 Insinöörimatematiikka X 1 (5 op)
 • MAT-01200 Insinöörimatematiikka X 2 (5 op)
 • FYS-1091 Insinöörifysiikka I (7 op)
 • KEB-61100 Insinöörikemia (3 op) TAI TIE-02101 Ohjelmointi 1: Johdanto (5 op)

Yhteensä 20-22 op 

 

 

Opetusjärjestelyt

Lyhyen väylän opetus on pääosin lähiopetusta ja edellyttää sekä läsnäoloa luennoilla ja harjoituksissa että itsenäistä opiskelua vapaa-ajalla. Opetus järjestetään kevätlukukaudella pääosin arki-iltaisin klo 16 jälkeen. Poikkeuksena ovat Insinöörifysiikan ja ohjelmoinnin luennot, jotka ovat päiväsaikaan. Kaikki harjoitukset ovat ilta-aikaan.

Lisätietoa

Avoimen yliopiston tekniikan alan lyhyeltä väylältä voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi henkilö, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta diplomi-insinöörikoulutukseen Tampereen yliopistossa tai Tampereen yliopiston yhteistutkinto-ohjelmissa. Tutkinto-opiskelijaksi hyväksytään ensi sijassa ensimmäistä ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa hakevia. Tutkinto-ohjelmassa suoritettavien opintojen tulee tuottaa hakijalle aidosti uutta osaamista, eivätkä ne siten voi olla pääosin saman sisältöisiä kuin hakijan aiemmat opinnot.

Muiden kuin koulusivistyksensä suomen kielellä saaneiden hakijoiden tulee osoittaa valmiutensa opiskella suomen kielellä. Tätä varten heidän on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan viimeistään väylältä tutkintoon hakiessaan.

Perumisehdot

Maksettuasi opintomaksun ilmoittautumisesi on sitova. Jos keskeytät opintosi, maksuja ei palauteta eikä niitä voi siirtää seuraaville lukuvuosille.

Näin haet

Hakuaika kevään 2019 lyhyelle väylälle on 12.11. - 25.11.2018. Opinnot suoritetaan kevään 2019 aikana. Hakeutuminen sähköisellä hakulomakkeella.