Kansikuva nainen istuu sohvalla tietokone sylissä

Näin haet avoimen yliopiston opintoihin

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa avoimen yliopiston opintoihin hakemisesta sekä opintomaksuista ja maksuehdoista. Ennen hakemuksen täyttämistä tutustuthan huolellisesti hakuohjeisiin.

Ajankohtaista hakemisesta

Hakuajat vaihtelevat hakukohteittain ja tarkat koulutuskohtaiset hakuaikatiedot löytyvät koulutuskohtaisista kuvauksista.

Haku kevään opintoihin
15.11.-6.12.2021 (3. periodilla 1.1.-6.3.2022  alkavat opinnot)
24.1.-14.2.2022. (4. periodilla 7.3.- 31.7.2022 alkavat opinnot)

Haku avautuu klo 10.

Lisäksi itsenäisesti lukuvuoden aikana suoritettaviin opintoihin voi hakea joustavasti lukuvuoden aikana. Tarkat hakuajat löytyvät koulutuskohtaisista tiedoista.

Hakuohjeet ja opiskelupaikan vastaanottaminen

Opintoihin hakeudutaan joko opintojakson toteutukseen tai joissain tapauksissa opintokokonaisuuteen. Opintojaksolla voi olla monta eri toteutustapaa ja toteutusten ajankohdat voivat vaihdella. Tutustu eri vaihtoehtoihin ja tarkempiin toteutustietoihin koulutustarjonnassamme.

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat ja henkilökunta: tutustu ohjeisiin intrassa.

Opintomaksut, maksuehdot ja opintojen peruminen

Avoimet yliopisto-opinnot joitain yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta ovat maksullisia. Opintomaksu on kaikissa opinnoissa 15 euroa/opintopiste. Maksun suorittaminen on edellytys opiskelulle avoimessa yliopistossa. Erillinen opetettavan aineen vastaavuustodistus maksaa 126 euroa. Lisätietoja vastaavuustodistuksista opiskelijan oppaassa.

Opintomaksut maksetaan verkkomaksuna Paytrail-palvelun kautta. Maksu tulee suorittaa kokonaisuudessaan kolmen vuorokauden kuluessa opiskeluoikeuden hyväksymisviestistä. Maksutapoina ovat kotimaisten pankkien verkkomaksupainikkeet, korttimaksaminen, MobilePay sekä lasku- ja osamaksupalveluna Walley. Tutustu Walleyn ohjeisiin.

Jos opintomaksun maksajana on joku muu kuin opiskelija itse (esim. työnantaja), pitää tarkat laskutustiedot ilmoittaa hakulomakkeen Muut tiedot -kohdassa. Mikäli muu maksaja on yksityinen henkilö, hyväksymisviestin mukana tulevan automaattisen maksulinkin voi lähettää sellaisenaan edelleen myös toiselle henkilölle maksamista varten.

Opintomaksun maksamisen jälkeen opiskelupaikan vastaanottaminen tiettyyn toteutukseen on aina sitova. Opiskeluoikeus on määräaikainen. Opinnot on oikeus suorittaa sen toteutusjakson aikana, mihin opiskeluoikeus on myönnetty.  Muussa tapauksessa tulee hakea uusi opiskeluoikeus hakupalvelun kautta. Opintomaksua palauteta, eikä opiskeluoikeutta voi siirtää toiseen ajankohtaan tai sen kestoa pitkittää. Poikkeuksena maksun palautukselle voi olla jokin lääketieteellinen tai terveydellinen este (lääkärintodistus).

Mikäli et pysty aloittamaan opintoja jonkin lääketieteellisen tai terveydellisen esteen vuoksi, siitä tulee tehdä kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on lääkärintodistus. Hakemus ja lääkärintodistus tulee toimittaa Tampereen yliopiston opintotoimistoon välittömästi esteen ilmaannuttua ja opiskeluoikeuden tulee olla voimassa esteen aikana. Tällöin opiskeluoikeuskohtaisesta opintomaksusta palautetaan 75 euroa ylittävä osuus. Jos Tampereen yliopisto joutuu perumaan opetuksen mm. ilmoittautuneiden vähäisen määrän vuoksi, opintomaksu palautetaan kokonaisuudessaan. Mikäli Paytrailin kautta maksettu opintomaksu palautetaan, palautuksen hinta on palautuksen saajalle 0,35 €.

Maksut perustuvat perustuvat yliopistolakiin (558/2009) sekä Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009) sekä asetuksen 2 §:n muutokseen (1436/2014). Avoimen yliopisto-opetuksen opintomaksut ovat julkisoikeudellisina saatavina ulosottokelpoisia ilman tuomiota tai päätöstä (Yliopistolaki 558/2009, 8§).

Tampereen yliopisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelmassa ilmoitettujen tietojen muutoksiin. 

Auringonkukka