Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa

Jos haet Tampereen yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin tutkinto-opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi. Osassa hakukohteista riittää, että suoritat valintakokeen suomen kielellä. Osassa kuitenkin edellytetään, että sinun on erikseen todennettava opintoja varten riittävä suomen kielen taitosi. (Huom! Tampereen ammattikorkeakoulun hakukohteiden osalta mahdolliset kielitaitoon liittyvät vaatimukset löytyvät hakukohteiden valintaperusteista.)

Katso lista hakukohteista, joissa sinun tulee erikseen todentaa suomen kielen taito.

Niissä yliopiston hakukohteissa, joissa suomen kielitaito tulee erikseen todentaa, voi sen todentaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä TAI
 • Ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
 • Ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla magna cum laude approbatur (M) TAI
 • Ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
 • Ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 •  IB-tutkinnossa
  • A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 (good)
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • L1-kieli suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
  • L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa (tai vastaava tulos tulevasta DIA-tutkinnosta)
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI
  •  Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon kielikoe suoritettu arvosanalla hyvät taidot kaikista osa-alueista (puhuminen, kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen)
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/30 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitonsa muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetulla suomalaiseen ylioppilastutkintoon sisältyvällä kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Jos tutkintosi valmistuu vasta hakukeväänä, liitä hakulomakkeelle oppilaitoksen myöntämä ennakkoarvio tutkintosi valmistumisesta ja/tai opintosuoritusote. Ks. lisää sivulta Liitteet yhteishaussa (kohdasta Keväällä 2019 valmistuvat -> Ohjeet yliopistotutkintoon hakeville)

Hakukohteet, joita kielitaitovaatimus koskee

Suomen kielitaito tulee erikseen todentaa seuraaviin Tampereen yliopistoon koulutuksiin haettaessa:

 • Kaikki tekniikan alan koulutukset
 • Hallintotieteet (koskee vain todistusvalintaa)
 • Kauppatieteet (Huom! ks. erillinen ohjeistus kielitaidon todentamisesta kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan sivuilla)
 • Logopedia
 • Luokanopettaja
 • Matematiikka ja tilastotiede
 • Tietojenkäsittelytiede
 • Informaatiotutkimus (myös maisteriohjelman hakukohde)
 • Venäjän opintosuunta (koskee vain siirtohakua sekä kielten maisteriohjelman venäjän hakukohdetta)

Huomaathan, että osassa hakukohteista saattaa lisäksi olla kieliin liittyviä hyväksymisen kynnysehtoja, joiden tulee täyttyä. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista.