Suomen kielitaitovaatimukset yliopistossa

Jos haet Tampereen yliopiston suomenkielisiin koulutuksiin tutkinto-opiskelijaksi, sinua voidaan pyytää todentamaan suomen kielen taitosi. Suurimmassa osassa hakukohteissa edellytetään, että sinun on erikseen todennettava opintoja varten riittävä suomen kielen taitosi. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista. (Huom! Tampereen ammattikorkeakoulun hakukohteiden osalta mahdolliset kielitaitoon liittyvät vaatimukset löytyvät hakukohteiden valintaperusteista.)

Niissä yliopiston hakukohteissa, joissa suomen kielitaito tulee erikseen todentaa, voi sen todentaa jollakin seuraavista tavoista:

 • Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä (mikäli päättötodistuksessa äidinkieli, suomi hyväksytyllä arvosanalla)  TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) vähintään arvosanalla approbatur (A) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suomi toisena kielenä -koe suoritettu vähintään arvosanalla
  magna cum laude approbatur (M) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E) TAI
 • Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L)
 •  IB-tutkinnossa
  • A-tason suomi (literature / language and literature / language and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2 TAI
  • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5 
  • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 TAI A2-suomi vähintään arvosanalla 5
 • EB-tutkinnossa
  • L1-kieli suoritettu hyväksytysti (vähintään arvosana 4) TAI
  • L2-kieli suoritettu vähintään arvosanalla 7
 • RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa 
  • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4) TAI
  • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8 TAI
  • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8
 • Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu
 • Opetushallituksen yleinen kielitutkinto (YKI) suoritettu tasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen)
 • Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä
 • Korkeakoulututkinto/-opinnot:
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi
  • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
  • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
  • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena
  • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60op/35 ov opinnot
  • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä

Vaaditut liitteet

Jos voit osoittaa riittävän suomen kielen taitosi suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeella, joka on suoritettu vuonna 1990 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse erikseen todistaa kielitaitoasi liitteellä, vaan kokeiden arvosanatiedot saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Tämä koskee myös keväällä 2020 kokeen suorittavia (todistusvalinnassa huomioidaan 12.5.2020 mennessä valmistuneet suoritukset).

Jos osoitat riittävän suomen kielen taitosi muulla kuin vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetun suomalaisen ylioppilastutkinnon kokeella, sinun tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle kopio kielitaidon osoittavasta todistuksesta tai opintosuoritusotteesta 8.4.2020 klo 15.00 mennessä. Jos osoitat kielitaitosi tutkinnolla, joka valmistuu vasta hakukeväänä (esim. ammatillinen tutkinto tai IB-/EB- tai DIA-tutkinto), lataa liitteeksi ennakkoarvio tutkintosi valmistumisesta.

Huom! Lääketieteellisen alan yhteisvalinnan osalta katso tarkemmat tiedot yhteisvalinnan verkkosivulta.

Jos haet opiskelijaksi siirtohaussa tai avoimen väylän haussa, tulee sinun ladata sinulta mahdollisesti vaadittava liite sähköiselle hakulomakkeelle viikko hakuajan päättymisen jälkeen, viimeistään 25.5.2020 klo 15:00.

Huomaathan, että osassa hakukohteista saattaa lisäksi olla kieliin liittyviä hyväksymisen kynnysehtoja, joiden tulee täyttyä. Esimerkiksi kielten koulutuksissa voidaan vaatia kyseisen hakukohteen kielen kielitaidon osoittamista hakukohteesta riippuen. Tarkemmat tiedot löydät hakukohteiden valintaperusteista.