Hyppää pääsisältöön

Yhteiskuntatutkimuksen koulutus

Tampereen yliopisto

Yhteiskunnallista ajattelua, ymmärrystä ja toimintaa

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Haluatko ymmärtää, miten ihmiset ja ryhmät toimivat toistensa kanssa? Miten yhteiskunnan rakenteet ja kulttuurinen moninaisuus näkyvät arkielämässä? Millaisista tekijöistä hyvinvointi koostuu tai eriarvoisuus rakentuu? Haluaisitko vaikuttaa siihen, millaiseksi ympäröivä maailma muotoutuu?

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa perehdyt yksilön ja yhteiskunnan välisiin muuttuviin suhteisiin. Tutkinto-ohjelma on Suomen monipuolisin yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma. Siinä yhdistyvät toisiinsa seuraavat seitsemän opintosuuntaa: kriminologia ja kriminaalipolitiikka (1.8.2024 alkaen), nuorisotyö ja nuorisotutkimus, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia ja sukupuolentutkimus.

Valmistut asiantuntijaksi, joka ymmärtää sosiaalista maailmaa ja osaa tarvittaessa toimia muutoksen edistäjänä. Sinulla on perusvalmiudet toimia moniasiantuntijaisessa yhteistyössä tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja koulutuksen, tiedonvälityksen tai nuorisotyön tehtävissä. Pystyt hakeutumaan töihin julkiseen hallintoon, liike-elämään sekä järjestöihin tai toimimaan yksityisyrittäjänä.  

Opiskelulle on ominaista ajankohtaisuus ja suora kytkeytyminen tutkimuksen tekemiseen ja tutkimustietoon. Opetuksessa näkyy se, että opetushenkilöstö tekee kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta ja osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan. Opintojen alusta alkaen myös sinä olet osa yliopistoyhteisöä ja erityisesti yhteiskuntatutkimuksen opiskelijoiden, opettajien ja tutkijoiden yhteisöä.