Hyppää pääsisältöön

Tutkimuksen infrastruktuurit Tampereen yliopistossa

Korkeatasoiset tutkimusinfrastruktuurit ovat keskeinen osa Tampereen yliopiston tutkimusympäristöjä. Tutkimusinfrastruktuuri tarkoittaa välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja, ohjelmistoja ja niihin liittyviä palveluita, jotka mahdollistavat tutkimustyön, edistävät tutkimusyhteistyötä, tukevat tutkijan koulutusta ja osaamista sekä vahvistavat tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia. Tutkimusinfrastruktuurit voivat olla keskitettyjä, hajautettuja tai virtuaalisia kokonaisuuksia tai näiden yhdistelmiä. Tutkimusinfrastruktuurien laitteet, laboratoriot, tietokannat ja aineistot ovat tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi usein myös yhteistyökumppaneiden käytettävissä tai vuokrattavissa.

Tutkimusinfrastruktuurit tiedekunnissamme

Tampereen yliopistossa on yli sata tutkimusinfrastruktuuria. Teemme uudessa yliopistossamme tutkimusinfrastruktuurien kartoitustyötä ja täydennämme niiden tietoja verkkosivuillemme jatkuvasti. Tutustu tarkemmin tiedekuntien tutkimusinfrastruktuureihin:

Informaatioteknologia ja viestintäJohtaminen ja talousKasvatustiede ja kulttuuriLääketiede ja terveysteknologiaRakennettu ympäristöTekniikka ja luonnontieteetYhteiskuntatieteet

Kansalliset ja kansainväliset tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusinfrastruktuurit tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tukena

Tutkimusinfrastruktuurit ovat usein myös yhteistyökumppaneiden käytettävissä tai vuokrattavissa. Jos et ole varma, mistä löytää oikea palvelu tai laitteisto, laita meille sähköpostia osoitteeseen yrityspalvelut [at] tuni.fi. Autamme sinua löytämään organisaatiosi tarpeisiin ja resursseihin soveltuvimman yhteistyön muodon.

Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistolla tarkoitetaan tieteellisessä ja taiteellisessa tutkimuksessa tuotettuja, muokattuja ja käytettyjä aineistoja, joihin tutkimuksen tulokset perustuvat. Tutkimusdata on yleensä digitaalinen tutkimusaineisto. Tutkimusaineisto ja -data sisältävät datan kontekstia, sisältöä ja rakennetta, hallintaa ja käsittelyä sekä sen kokoamista kuvailevan metatiedon. Tutkimuksen tulokset perustuvat aineistojen analysointiin, mutta lisäksi myös itse aineisto on tutkimuksen merkittävä tuotos.

Tutkimusinfrastruktuurien yleiset periaatteet

Yliopistolla on käynnissä vuosittainen investointiohjelma, jonka tuella kehitetään ja ylläpidetään tutkimusinfrastruktuurien ajanmukaisuutta ja laatua. Tampereen yliopisto on määritellyt tutkimusinfrastruktuurien yleiset periaatteet sekä avoimen tieteen datanhallintapolitiikan tutkimusinfrastruktuureille.

Tutkimusinfrastruktuurien yleiset periaatteet Tampereen korkeakouluyhteisössä (pdf)

Tampereen yliopiston avoimia tutkimusinfrastruktuureita koskeva datanhallintapolitiikka (vain englanniksi, pdf)

Tutkimusinfrastruktuurien vastuullinen kehittäminen

Tutkimusinfrastruktuureja johdetaan ja käytetään eettisesti ja vastuullisesti niiden koko elinkaaren ajan. Tutkimusinfrastruktuurien henkilöstö ja käyttäjät sitoutuvat hyvän tieteellisen käytännön ohjeisiin sekä hyvän hallinnon periaatteisiin. Tutkimusinfrastruktuurit huomioivat toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Henkilöstön ja käyttäjien turvallisuus varmistetaan kaikissa tutkimusinfrastruktuurien elinkaaren vaiheissa.

Lisätietoja tutkimusinfrastruktuurien kehittämisestä voit kysyä asiantuntijoiltamme Anu Juslinilta tai Heli Lehtivuorelta.

Tutustu vastuulliseen tieteeseen yliopistossamme