Henkilöprofiili

Anu Juslin

johtaja, Tutkimuspalvelut
Tutkimuspalvelut
| Sub unit: Tutkimuspalvelut -ryhmä
Anu Juslin

Työtehtävät

Johtaja, Tutkimuspalvelut

Tutkimuspalveluiden keskeisimmät tehtävät:

  • auttaa tutkijoita ja tiedekuntia kaikissa tutkimusrahoitukseen liittyvissä kysymyksissä
  • varmistaa projektien sujuva toteuttaminen
  • huolehtia osaltaan yliopiston riskienhallinnasta esim. immateriaalioikeuksien (IPR) osalta
  • koordinoida ja kehittää tutkimusinfrastruktuuria
  • tukea yliopiston johtoa tutkimus- ja tutkimusrahoitusstrategioiden muodostamisessa sekä päätösten valmistelussa
  • seurata aktiivisesti rahoittajia ja tiedepolitiikkaa sekä pyrkiä osaltaan vaikuttamaan niihin.