Hyppää pääsisältöön
Konetekniikka

Konetekniikka, Teknisten tieteiden koulutus

Tampereen yliopisto

Konetekniikka siivittää suomalaisen teollisuuden menestystä

Teollisuus tarvitsee konetekniikan asiantuntijoita vastaamaan nykyajan haasteisiin.

Koulutustyyppi

Kandidaatti ja maisteri

Tutkintonimike

Tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Suunniteltu kesto

3 + 2 vuotta

Koulutuksen laajuus

180 + 120 op

Kaupunki

Tampere

Konetekniikka on laaja, alati kehittyvä tieteenala. Se on koneenrakennusta, elinkaarenhallintaa, robotiikkaa, teollista internetiä, 3D-tulostusta ja mekaniikkaa.

Ala hyödyntää ohjelmistopohjaisia laskenta- ja suunnittelutyökaluja, automaatiota sekä tuotanto- ja valmistustekniikoita tulevaisuuden älykkäitä koneita kehitettäessä. Moderni konetekniikka pohjautuu luonnontieteiden perusilmiöihin, joten opintojen perustana ovat matematiikan ja fysiikan laajat teoreettiset opinnot. Ne helpottavat uuden tiedon omaksumista opintojen edetessä.

Konetekniikan DI-tutkinto-ohjelman vahvuutena on poikkitieteellisyys ja tiivis yhteistyö yritysmaailman kanssa muun muassa harjoitustöiden ja työelämävierailuiden muodossa. Lähes kaikki diplomityöt tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

DI-tutkinnossa voit syventää osaamistasi kiinnostuksesi ja ammatillisten tavoitteidesi mukaan. Tutkinnon sisältö riippuu hyvin paljon omista valinnoistasi ja tavoitteistasi. Osan opinnoista voi tehdä englannin kielellä ja myös vaihto-opiskelijana ulkomailla.

DI-tutkinnon syventävä kokonaisuus valitaan opintojen alussa. Konetekniikan DI-tutkinnon syventävät kokonaisuudet, joihin voi tehdä opinnäytetyön, ovat seuraavat:

  • Koneensuunnittelu
  • Lentokonetekniikka
  • Lujuusoppi
  • Mekatroniikka
  • Production Systems and Technologies
  • Tuotantotalous
  • Tuotekehitys
  • Valmistustekniikka