Kuvassa on laite, joka hyödyntää automaatiotekniikkaa. Toimintaa ohjataan ja seurataan tietokoneella.
Tutkinto-ohjelma

Automaatiotekniikka, Teknisten tieteiden koulutus

Automaatio ympäröi meitä kaikkialla

Työkaluja tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen.

Automaatiotekniikkaa sovelletaan laajasti tekniikassa ja taloudessa, ja automaation merkitys kasvaa koko ajan. Automaatiotekniikan avulla parannetaan työn tuottavuutta ja tuotannon laatua. Automaatio on läsnä kaikkialla tavallisessa elämässämme, esimerkiksi autoissa, kodeissa, pankeissa ja tehtaissa.  

Tampereen yliopiston automaatiotekniikan opinnot antavat sinulle työkalut ja osaamisen tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen automaation välinein. Tekniikan kandidaatin tutkinnon perusopinnot sisältävät matematiikkaa, fysiikkaa, kieliopintoja ja ohjelmointia.

Valmistuttuasi osaat käyttää systeemitekniikan periaatteita reaalimaailman järjestelmien toiminnan ymmärtämiseen ja analysointiin. Osaat myös mallintaa, simuloida ja optimoida erityyppisiä järjestelmiä. Hallitset perustiedot teollisuusrobottien toiminnasta sekä hydraulisista järjestelmistä ja pystyt toteuttamaan automaatiojärjestelmiä eri ympäristöissä.

Sivuaineen voit valita vapaasti mielenkiintosi mukaan. Osan tutkinnostasi voit suorittaa ulkomailla vaihto-opiskelijana. Opintojen aikana teet projekti- ja ryhmätöitä, jotka syventävät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaitojen osaamistasi.

Automaatiotekniikan diplomi-insinöörintutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa itsestään toimivia laitteita ja tehtaita sekä valita työhön parhaat menetelmät. Pystyt selvittämään monimutkaisten järjestelmien syy-seuraussuhteet ja etsimään ongelmiin ratkaisumalleja. Osaat matemaattista mallintamista, simulointia ja ohjelmointia.