Profile

Martti Kauranen

Dean, Tekniikka ja luonnontieteet tiedekunta
Faculty of Engineering and Natural Sciences