Hyppää pääsisältöön

Juha Vinha

professori, rakennusfysiikka
Tampereen yliopisto
Sähköpostiosoitejuha.vinha [at] tuni.fi
puhelinnumero+358408490296

Oma esittely

Olen ollut perustamassa v. 1994 rakennusfysiikan tutkimusaluetta Tampereen teknilliseen yliopistoon ja työskennellyt siitä lähtien rakennusfysiikan tutkimus- ja opetustehtävissä. Rakennusfysiikan full professorina olen ollut vuodesta 2013 lähtien. Lisäksi olen toiminut rakennusfysiikan dosenttina Oulun yliopistossa vuodesta 2009 lähtien. Olen ollut vastuullisena johtajana tai päätutkijana n. 250 rakennusfysiikkaan liittyvässä tutkimus- ja tuotekehitysprojektissa tai alaprojektissa. Tutkimushankkeissa on ollut mukana runsaan 30 julkisen rahoittajan lisäksi yli 210 yritystä tai niiden muodostamaa yhdistystä. Olen julkaissut rakennusfysiikasta yhdessä muiden tutkijoiden kanssa yli 330 tieteellistä julkaisua ja yli 200 tutkimusraporttia sekä pitänyt n. 800 esitystä tai luentoa erilaisissa rakennusalan tilaisuuksissa. Olen ollut mukana myös monissa asiantuntijatoimikunnissa kehittämässä ja kirjoittamassa rakennusfysiikkaan liittyviä rakentamisohjeita.

Järjestän yhdessä tutkimusryhmäni ja Kiinkon kanssa joka toinen vuosi Rakennusfysiikka-seminaarin, jossa esitellään rakennusfysiikan uusia tutkimustuloksia ja hyviä käytännön ratkaisuja. Tapahtuma on yksi suurimmista rakennusalan ammattilaistapahtumista Suomessa. Tapahtumassa jaetaan myös kosteusturvallisen rakentamisen palkinto.

Lisätietoja rakennusfysiikan tutkimusryhmän toiminnasta, saavutuksista ja julkaisuista löytyy kotisivuiltamme.

---

I have been establishing a building physics research area at Tampere University of Technology in 1994 and have been working in building physics research and teaching since then. Since 2013, I have been a full professor of building physics. In addition, I have been working as a docent in building physics at the University of Oulu since 2009. I have worked as principal investigator, responsible leader, or chief researcher in about 250 research and development projects or subprojects related to building physics. In addition to more than 30 public financiers, over 210 companies and their associations have been participated in these projects. I have published together with other researchers over 330 scientific publications and more than 200 research reports on building physics, and given about 800 presentations or lectures at various events in the construction industry. I have also been involved in many expert committees developing and writing construction guidelines related to building physics.

Together with my research group and the Kiinko, I organize a Finnish Building Physics Conference every other year, which presents new research results and good practical solutions in building physics. The event is one of the largest professional events in the construction industry in Finland. The event will also present an Finnish Award for Moisture-Safe Building Construction.

More information about the activities, achievements and publications of the Building Physics Research Group can be found on our website.

Tutkimuskohteet

 •  Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
 •  Materiaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet
 •  Sisä- ja ulkoilman olosuhteet, ilmastonmuutos
 •  Rakenteiden toimintakriteerit ja raja-arvot, toimintavarmuus
 •  Rakennusten energiankulutus ja energiatehokkuus
 •  Rakenteiden kosteusteknisen analysointimenetelmän kehittäminen
 •  Vähähiilinen ja luonnonmukainen rakentaminen
 •  Tutkimusmenetelmien ja -laitteiden kehittäminen

---

 •  Hygrothermal performance of envelope structures
 •  Building physical material properties
 •  Building physical performance criteria and limit values 
 •  Indoor and outdoor air conditions, climate change
 •  Energy consumption and energy efficiency of buildings
 •  Development of analysis method for moisture performance of envelope structures
 •  Low-carbon and nature-based construction
 •  Development of research methods and facilities