Henkilöprofiili

Johanna Hellman

johdon assistentti
Toiminnanohjaus ja hallintopalvelut
| Sub unit: Toiminnanohjaus ja hallintopalvelut -ryhmä

Työtehtävät

Provostin sekä vararehtoreiden kalenterit, matkat, tilaisuudet ja tapaamiset; allekirjoitusten koordinointi

Konsistorin kokoushallinta ja -järjestelyt