Hyppää pääsisältöön

Sinikka Torkkola

yliopistotutkija, pääluottamusmies, luottamusmies
Tampereen yliopisto
puhelinnumero+358445252736
Keskustakampus

Oma esittely

Olen viestinnän ja journalismin tutkija. Terveysviestintä on vahvin erikoistumisalueeni, mutta olen tutkinut myös journalismin sukupuolta ja poliittista journalismia.  

Toimin myös Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan terveysviestinnän, politiikan journalismin sekä viestinnän /journalimin ja sukupuolen tutkimuksen dosenttina.

Olen toiminut vuodesta 2010 Tampereen yliopiston Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n pääluottamusihmisenä. Edustan kaikkia JUKOon kuuluvien akavalaistem ammattiliittojen jäseniä. JUKOn jäsenjärjestöistä lisätietoja JUKOn sivulta.

Työtehtävät

Käynnissä olevat tutkimusprojektit

Kriisiviestintä Pirkanmaan terveydenhuollossa

Tutkimushankkeessa selvitetään yhdessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa terveydenhuollon koronaviestintää. Lisätietoja mediatiedotteesta.  

Korruption tunnistaminen ja torjunta ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikan näkökulmasta 

Projekti on Ryhmien ja yhteiskuntien dynamiikka -ajatuspajan tieteellinen ja taiteellinen hanke, jossa tarkastellaan korruptiota organisaatioiden perustehtävän vinoutumisen näkökulmasta. Osallistun hankkeeseen tutkimalla yhtä tapausta rakenteellisen korruption näkökulmasta. Lisäksi osallistun ajatuspajan Kansallinen dynamiikka -verkkolehden toimitustyöhön. Koneen Säätiö on myöntänyt hankkeelle rahoituksen vuosiksi 2020 - 2022. 

NEGATE - tietämättömyyden tilassa  

Tutkin Negate-projektin terveys-alaprojektissa sitä, miten asiantuntijatietoa kyseenlaistetaan terveydenhuollossa. Empiirisessä tutkimuksessa selvitetään, miten terveydenhuollon asiantuntijat tunnistavat ja ymmärtävät sosiaalisen median lääketieteellisen tiedolle ja institutionaaliselle auktoriteetille tuottaman muutospaineen 

Päättyneet tutkmusprojektit

Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa
Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori-projekti 2011-2015

Vaalirahakriisi: median ja politiikan suhteet murroksessa 2010

Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys

Terveysjournalismin teoria ja sanomalehden sairaala   Väitöskirjan Sairas juttu verkkoversio 

 

Luottamustoimet

Pääluottamusmies, JUKO ry, 2010-

Varapuheenjohtaja, Health Communication Working Groupp, The International Association for Media and Communication Research, IAMCR, 2019

Valtuuston jäsen, IAMCR, 2020- 

Tutkimuskohteet

Terveysviestintä, terveydenhuollon viestinnän digitalisoituminen, sosiaalinen media, journalismi, journalismi ja sukupuoli, poliittinen journalismi

Tieteenalat

Viestintä, journalismin tutkimus