Henkilöprofiili

Sinikka Torkkola

yliopistotutkija, pääluottamusmies, luottamusmies
Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta
| Sub unit: Viestintätieteet

Oma esittely

Olen viestinnän ja journalismin tutkija. Terveysviestintä on vahvin erikoistumisalueeni, mutta olen tutkinut myös journalismin sukupuolta ja poliittista journalismia.  

Olen toiminut vuodesta 2010 Tampereen yliopiston Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n pääluottamusihmisenä. Edustan kaikkia JUKOon kuuluvien akavalaistem ammattiliittojen jäseniä. JUKOn jäsenjärjestöistä lisätietoja JUKOn sivulta. 

Työtehtävät

TUTKIMUS

Tutkimuksessani Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa syvennyinn sekä terveysviestinnän teoriaa että jatkoin terveyden ja sairauden kolmen ulottuvuuden mallin  soveltamista. 

Tutkimusprojektit

NEGATE - tietämättömyyden tilassa  

Tutkin Negate-projektin terveys-alaprojektissa sitä, miten asiantuntijatietoa kyseenlaistetaan terveydenhuollossa. Empiirisessä tutkimuksessa selvitetään, miten terveydenhuollon asiantuntijat tunnistavat ja ymmärtävät sosiaalisen median lääketieteellisen tiedolle ja institutionaaliselle auktoriteetille tuottaman muutospaineen 

Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa
Suomen Akatemian rahoittama tutkijatohtori-projekti 2011-2015

Vaalirahakriisi: median ja politiikan suhteet murroksessa 2010

Tasa-arvo, journalismi ja suomalaisten naistoimittajien urakehitys

Terveysjournalismin teoria ja sanomalehden sairaala   Väitöskirjan Sairas juttu verkkoversio