Hyppää pääsisältöön

Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalityön haasteena

Tutkimushankkeemme on keskittynyt lasten monipaikkaiseen asumiseen. Monipaikkaisella asumisella ymmärretään jokapäiväisen elämän jakamista kahden tai useamman asunnon välillä ja liikkumista näiden asuinpaikkojen välillä.

Lasten asiana monipaikkainen asuminen on usein pakotettua. Sitä synnyttävät esimerkiksi vanhempien erot, erilaiset globaalit ja lokaalit kriisitilanteet ja näihin liittyvät yhteiskunnalliset interventiot. Tilastot eivät tavoita lasten "pieniä muuttoja", esimerkiksi perhettä kohdanneen kriisitilanteen tai vanhempien erilleen muuton aiheuttamia siirtymisiä paikasta toiseen. Täten se on usein piiloon jäävä ilmiö, joka haastaa kulttuurissamme vallitsevan normin pysyvästä kodista tai perheestä lapsen vakaan identiteetin perustana.

Tutkimushankkeemme on tuottanut välineitä ammatillisessa auttamistyössä heikosti tunnistetun, kysymyksiä herättävän yhteiskunnallisen ilmiön ymmärtämiseen sekä lasten hyvinvoinnin kysymysten jäsentämiseen.

 

Julkaisut

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2019) Asumista koskeva sosiaalityön tieto olosuhdeselvityksissä. Yhteiskuntapolitiikka 84:3, 248–257. ISSN: 1455–6901 (painettu). ISSN: 1458-6118 (sähköinen). Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220108

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2019) Moral orientations to post-divorce fatherhood – examining Finnish men’s descriptive practices. Families, Relationships and Societies 8:1, 23–36. ISSN: 2046-7435 (painettu). ISSN: 2046-7443 (sähköinen). Saatavissa: https://doi.org/10.1332/204674317X14920695828859

Kauko, Outi & Forsberg, Hannele (2018) Housing pathways, not belonging and sense of home as described by unaccompanied minors. Nordic Social Work Research, 8:3, 210–221. ISSN: 2156-857X (painettu). ISSN: 2156-8588 (sähköinen). Saatavissa: https://doi.org/10.1080/2156857X.2017.1343743

Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Children’s residence in divorce disputes – examination of social work reports to the court. Journal of Social Welfare and Family Law. 40:1, 21–36. ISSN: 0964-9069 (painettu). ISSN: 1469-9621 (sähköinen). Saatavissa: https://doi.org/10.1080/09649069.2018.1414351

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Johdatus lasten monipaikkaiseen asumiseen. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) (2018) Monen kodin lapset – monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 7–19. ISBN 978-952-495-475-4 (painettu). ISBN: 978-952-345-538-2 (sähköinen).

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2018) Vanhempien riitaisuus vuoroasuvien lasten näkökulmasta. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) (2018) Monen kodin lapset – monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 52–73. ISBN 978-952-495-475-4 (painettu). ISBN: 978-952-345-538-2 (sähköinen).

Ritala-Koskinen, Aino (2018) Avohuollon asiakaslasten asumisliikkuvuus. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) (2018) Monen kodin lapset – monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 77–102. ISBN 978-952-495-475-4 (painettu). ISBN: 978-952-345-538-2 (sähköinen).

Kauko, Outi (2018) Yksin tulleiden turvapaikanhakijalasten asumispolut ja kodin tuntu. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) (2018) Monen kodin lapset – monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 153–171. ISBN 978-952-495-475-4 (painettu). ISBN: 978-952-345-538-2 (sähköinen).

Forsberg, Hannele (2018) Synteesi: Paikkatietoinen hyvinvointi. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) (2018) Monen kodin lapset – monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 175–191. ISBN 978-952-495-475-4 (painettu). ISBN: 978-952-345-538-2 (sähköinen).

Forsberg, Hannele (2018) Lasten tunteet, perhesuhteet ja koti. Teoksessa Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.) (2018) Perhe ja tunteet. Helsinki: Gaudeamus, 31–47. ISBN: 978-952-495-458-7 (painettu). ISBN: 9789523455221 (sähköinen).

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2017) Multi-local residency of children through the case descriptions of Finnish child welfare social workers. European Journal of Social Work, 20:2, 242–252. ISSN: 1369-1457 (painettu). ISSN: 1468-2664 (sähköinen). Saatavissa: https://doi.org/10.1080/13691457.2016.1185699

Ritala-Koskinen, Aino & Forsberg, Hannele (2016) Pienet muutot ja monipaikkaisuus. Lasten asuminen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden tapauskuvauksissa. Teoksessa Antti Kivijärvi & Marja Peltola (toim.) (2016) Lapset ja nuoret muuttoliikkeessä. Nuorten elinolot -vuosikirja 2016. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 105–117. ISBN: 978-952-7175-18-7 (painettu). ISBN: 978-952-7175-19-4 (sähköinen).

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2016) Postdivorce Dual Residency as Narrated Childhood Experiences. Journal of Divorce & Remarriage, 57:7, 433–447. ISSN: 1050-2556 (painettu). ISSN: 1540-4811 (sähköinen). Saatavissa: https://doi.org/10.1080/10502556.2016.1220283

Autonen-Vaaraniemi, Leena & Forsberg, Hannele (2015) Vuoroasuminen lapsuuden paikkakokemuksina kolmen tyyppitarinan valossa. Yhteiskuntapolitiikka 80:5, 447–456. ISSN: 1455–6901 (painettu). ISSN: 1458-6118 (sähköinen). Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201602166042

 

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Lasten monipaikkainen asuminen haastaa sosiaalityön. Talentia-lehti, ”Tutkiva sosiaalityö. Sosiaatyön kodit ja kodit sosiaalityössä” -liite, 28–37. ISSN: 1797-8610 (sähköinen). Saatavissa: https://talentia.e-julkaisu.com/2018/tutkivasosiaalityo/docs/tutkivasosiaalityo2018.pdf

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Autonen-Vaaraniemi, Leena & Kauko, Outi (2014) Lasten monipaikkainen asuminen sosiaalisena ilmiönä ja hyvinvoinnin kysymyksenä. Hyvinvointikatsaus 25:1, 29–35. ISSN: 0788-4141 (painettu).

 

Tieteelliset kirjat

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen Aino (toim.) (2018) Monen kodin lapset – monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus. ISBN 978-952-495-475-4 (painettu). ISBN: 978-952-345-538-2 (sähköinen). Kirjan esittely kustantajan verkkosivuilla: https://www.gaudeamus.fi/monen-kodin-lapset/

 

Konferenssit ja seminaarit

Autonen-Vaaraniemi, Leena (2018) Lasten kokemuksia vuoroasumisesta vanhempien riitaisuuden sävyttämänä. Perhetutkimuksen päivät. Tampere, Suomi.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2018) Työryhmän  ”Lasten monipaikkainen asuminen haastaa sosiaalityön” organisointi. Sosiaalityön tutkimuksen päivät. Tampere, Suomi.

Forsberg, Hannele (2018) Housing pathways: a tool for approaching everyday life of unaccompanied minors. Session RC06 Family Research: Testing concepts, methods and methodologies to study families across borders and cultures: new classical tools and mobility discourses. Conference of ISA. Toronto, Kanada.

Ritala-Koskinen, Aino (2018) Lastensuojelun avohuollon asiakaslapset ja asumisen monet paikat. Sosiaalityön tutkimuksen päivät. Tampere, Suomi.

Ritala-Koskinen, Aino & Kääriäinen, Aino (2018) The child’s personal space at home – a sign of proper residential conditions and parenthood. ”Childhood and Materiality”, VIII Conference on Childhood Studies. Jyväskylä, Suomi.

Ritala-Koskinen, Aino (2018) Multiple places and multiple family relations - Challenge for children's welfare. 9th European Society on Family Relations (ESFR) congress: “Families through the lens of diversity”. Porto, Portugali.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino & Kääriäinen, Aino (2017) “Social Work Reports of Residential Conditions of Children in Dispute Divorces”. Paper presented in the European Social Work Research Conference (ECSWR). Aalborg, Tanska.

Ritala-Koskinen, Aino (2017) Lasten toisiinsa kietoutuvat ja kasautuvat perhesuhteiden ja asuinpaikkojen muutokset. Sosiologipäivät. Tampere, Suomi.

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2016) “Monipaikkainen asuminen, paikkakokemukset ja aika: nuorten kertomuksia vuoroasumisesta vanhempien eron jälkeen”. Sosiaalityön tutkimuksen päivät. Jyväskylä, Suomi.

Forsberg, Hannele & Kääriäinen, Aino & Ritala-Koskinen, Aino (2016) “Social workers’ accounts of post-divorce residential conditions of children”. Paper presented in the Conference on Childhood Studies: Childhood in everyday life. Turku, Suomi.

Forsberg, Hannele & Autonen-Vaaraniemi, Leena (2015) Children’s narratives on dual residence in post-separation families – a challenge to the role of social work with divorcing families. New Directions in Critical Sociology and Social Work. Chester, Yhdistynyt kuningaskunta.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2015) Children’s multi-local residency in the context of Finnish in-home child welfare social work. European Conference for Social Work Research. Ljubljana, Slovenia.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2014) Asuminen metodologisena näkökulmana lasten hyvinvoinnin tarkasteluun. Piiritetyt lapset -tutkimuspäivät. Helsinki, Suomi.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen, Aino (2014) Children and multi-local housing – methodological challenges. ”Values of Childhood and Childhood Studies”, VI Conference on Childhood Studies. Oulu, Suomi.

Ritala-Koskinen, Aino (2014) Lasten monipaikkainen asuminen ja lastensuojelu. Sosiaalityön metodologinen kesäkoulu: Yhteiskunnallisen muutoksen haasteet sosiaalityön tutkimukselle. Tampere, Suomi.

Forsberg, Hannele (2013) Children and multi-local housing. Family life in the age of migration and mobility: theory, policy and practice. International research conference. Norrköping, Ruotsi.

Forsberg, Hannele & Ritala-Koskinen Aino (2013) Children and multiple-place housing. The 3rd European Conference for Social Work Research. Jyväskylä, Suomi.

 

Muu toiminta

Vuoden tiedekynä 2019 -palkintoehdokas:
Ritala-Koskinen, Aino (2018) Avohuollon asiakaslasten asumisliikkuvuus. Teoksessa Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen (toim.) (2018) Monen kodin lapset – monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus, 77-102.

Yleisötapahtuma:
Monen kodin lapset -kirjan julkistamistilaisuus (8.11.2018).
Tampere, Suomi

Haastattelu:
Yleisradio, Radio Suomen iltapäivä (20.11.2018).
Haastateltavina Hannele Forsberg ja Aino Ritala-Koskinen.

Yleisötapahtuma:
Helsingin kirjamessut
Esplanadi: Lapset ja ero (27.10.2018).
Haastateltavana Aino Ritala-Koskinen, haastattelijana Hanna Heinonen.

Haastattelu:
Tänään töissä: Vuoroasumisen tutkijana (Talentia 3/2018, s. 11).
Haastateltavana Leena Autonen-Vaaraniemi, haastattelijana Kaisa Yliruokanen.

Rahoituslähde

Alli Paasikiven säätiö

Perhetutkimuksen tutkijakoulu (YTT Outi Kauko)

Tampereen yliopiston perusvoimavarat

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

YTT Outi Kauko