Hyppää pääsisältöön

Oma esittely

Toimin yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Porin yksikössä sosiaalityön tutkinto-ohjelmassa.Tutkimukselliset kiinnostuksen kohteeni sijoittuvat miestutkimuksen ja perhetutkimuksen alueille. Erityisen kiinnostukseni kohteena on eroisyys miesten oikeuttamisen periaatteina ja erotyötä tekevien perheammattilaisten asenteina. Tutkin myös eron jälkeistä vuoroasumista lasten kokemuksina ja positioina vanhempien riitaisuuden kontekstissa. Viimeaikainen tutkimukseni käsittelee miesten kuvauksia korona-arjesta COVID-19 pandemian aikana. 

Työskentelen kevätlukukauden 2024 ajan yliopistotutkijana professori Katja Kuusiston johtamassa tutkimushankkeessa "Päihdehuollon ja lastensuojelun rajapinnalla - Saavatko päihteitä käyttävät nuoret tarvitsemaansa tukea?" NUPPU-hanke (2023-).Tutkimusta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/nuppu

Tavattavissa sopimuksen mukaan. 

Työtehtävät

Olen tutkimusvapaalla 1.1.2024 - 31.5.2024.

 

Opetustehtävät:

Opetan sosiaalityön perusopintoja ja syventäviä opintoja. Ohjaan pro gradu -tutkielmia ja toimin väitöskirjan 2. ohjaajana.

STY.102 Elämänkulku, paikka ja sosiaalityö (5 op)

STY.103 Käytäntö I: Arvot, etiikka ja vapaaehtoistyö (5 op)

STY.362 Tutkielmaseminaari (10 op)

STY.303 Syventävä ammatillinen asiantuntijuus (5 op)

 

 

Merkittävimmät julkaisut

Uusimmat julkaisut