Hyppää pääsisältöön

HYPO (Hyvinvoinnintutkimus Porissa) -tutkimusryhmä

Porin yliopistokeskuksessa toimiva ryhmämme tutkii monitieteisesti ajankohtaisia yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia koskevia kysymyksiä. Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

  • Hyvinvoinnin rakenteet
  • Eletty ja koettu hyvinvointi
  • Hyvinvointi käsitteenä.

Ryhmämme tutkimukset kattavat ihmisen elämänkaaren lapsuudesta ja nuoruudesta työikäisiin ja ikääntyneisiin. Hyvinvoinnin riskien ja uhkien ohella tarkastelemme erityisesti sitä, millaisia ovat hyvinvoinnin lähteet ja hyvinvointia tuottavat mekanismit haastavissakin olosuhteissa. Tutkimustoiminnassamme painottuu menetelmien ja aineistojen moninaisuus kvantitatiivista aineistoista luoviin ja osallistaviin menetelmiin.

Tutkimustoimintamme linkittyy läheisesti Tampereen yliopiston Porin yksikön (yhteiskuntatieteet) kehittämishankkeisiin ja opetukseen. Toimimme myös yhteistyössä paikallisten toimijoiden sekä alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa.