Hyppää pääsisältöön
nuorisoryhmä

MIITTI - Nuorten joukkokokoontumiset yhteisöllisyyden ja paikalliskulttuurin ilmentymänä

Tampereen yliopisto
1.6.2021–31.8.2022
KärkialueYhteiskunta

MIITTI on monitieteinen tutkimushanke, jota johdetaan Tampereen yliopistosta. Tutkimus toteutetaan monitieteisenä yhteistyönä Tampereen yliopiston Porin yksikön yhteiskuntatieteilijöiden (erit. nuorisotutkimus, yhteisöllisyys, sosiaalityö) ja Turun yliopiston Porin yksikön kulttuurintutkijoiden (erit. paikalliskulttuuri, digitaalinen etnografia) kesken.

Olemme kiinnostuneita sosiaalisista ja tilallista merkityksistä aikuisten kontrollin kohteina olevien nuorten näkökulmasta. Tutkimus on saanut alkunsa liittyen koronapandemiaan ja sen tuottamiin äärimmäisiin yhdessä olemisen rajoituksiin, mutta tavoitteena on saada tietoa nuorille merkityksellisistä yhteisöllisistä kiintopisteistä sekä yhteisöllisyyden rakentumisen mekanismeista myös yhteiskunnalisesti vakaampina aikoina. Tutkimustehtävänämme on selvittää, kuinka sukupolvisuhteissa ilmenevä kontrolli, valvonta ja epätasa-arvo muokkaavat nuorten yhteisöllisyyden kokemusta.

Tutkimus ammentaa spatiaalisen solidaarisuuden näkökulmasta tilaan ja vallankäyttöön (esim. Walter, Hankins ja Nowak 2017). Oletamme, että suhde tilaan ja tilassa ilmenevä toiminta heijastaa yksilön sosiaalista asemaa yhteiskunnan hierarkiassa. Tutkimus valaisee, mikä motivoi tai estää nuoria kokoontumaan ja kuinka nuoret perustelevat tekemiään päätöksiä. Tämä kertoo nuorten osallisuuden ja kuulumisen kokemuksista, solidariteetin kohteista ja käytännöistä sekä nuorten suhteesta ympäröivään tilaan, yhteisöihin ja yhteiskuntaan.

Hankkeemme menetelmällisinä tavittteina on tunnistaa nuoret oman elämänsä ja sen kuvaamisen asiantuntijoina, huomioida nuorille luontevat ja tavanomaiset kommunikoinnin tavat, ja löytää uudenlaisia tapoja tutkia nuorten hetkellisiä elämismaailmoja. Hankkeessa kokeillaan digitaalisen etnografian menetelmiä, joiden avulla kyetään käsittelemään moraalisesti ja emotionaalisesti latautuneita ilmiöitä nuoria syyllistämättä. Tutkimuksemme keskeisenä menetelmällisenä tavoitteena ja periaatteena on nuorten kanssa neuvotellen selvittää, mikä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa nuorten kanssa on mahdollista, tarkoituksenmukaista ja eettistä.

Rahoituslähde

Suomen Kulttuurirahasto

Koordinoiva organisaatio

Tampereen yliopisto

Projektiin kuuluvat henkilöt

Partnerit

Turun yliopisto, Kulttuurintuotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Digitaalinen kulttuuri

Riikka Turtiainen, FT, dosentti, digitaalisen kulttuurin yliopistonlehtori, riikka.turtiainen [at] utu.fi

Elina Vaahensalo, FM, Tohtorikoulutettava, elina.vaahensalo [at] utu.fi