Henkilöprofiili

Riikka Korkiamäki

apulaisprofessori, sosiaalityö, tenure track
Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
| Sub unit: Hyvinvointitieteet

Työtehtävät

Yliopistonlehtori, Apulaisprofessori (tenure track), sosiaalityö

Opetustehtävät: Toimin opetustehtävissä sosiaalityön maisteriopinnoissa Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Vastuualueelleni kuuluu erityisesti tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielmien ohjausta sekä Yhteisöt, paikallisuus ja yhteisösosiaalityö -opintokokonaisuus. Lisäksi vastaan sosiaalityön jatko-opintotoiminnasta Porin yksikössä ja toimin sosiaalityön maistreriopintojen vastuuopettajana.

Tutkimustehtävät:  

Vastuullinen tutkija Ystävyys potentiaalina? -tutkimushankkeessa. Suomen Akatemian 2016-2018 rahoittama hanke (SA285592), joka jatkuu osana perustyötä. Tutkimus käsittelee nuorten ystävyyssuhteita inklusiivisena voimavarana, erityisesti haastavissa tilanteissa elävien nuorten näkökumasta. Erityisenä kohderyhmänä ovat maahanmuuttaja- ja turvapaikanhakijanuoret. Lähtökohtainen oletus on, ettei ystävyydessä ole kyse vain yksityisestä suhteesta kahden tai useamman ihmisen välillä vaan myös laajemmista yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista suhteista. Tutkimuksessa kysytään, voidaanko syrjäytymisriskiä ehkäistä tunnistamalla, tukemalla ja suuntaamalla nuorten ystävyyksiä. Tutkimus edistää tieteellistä keskustelua institutionaalisesta arjesta, yksityisten ja yhteisöllisten suhteiden välisestä vuorovaikutuksesta sekä nuorten omaehtoisten käytäntöjen tilallisista ehdoista.

Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta (linkki SoleCRIS-tietokantaan)

https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki 

https://uta-fi.academia.edu/RKorkiamaki 

Osaamisalueiden kuvaus

Lapsuuden tutkimus ja nuorisotutkimus, nuorten vertaissuhteet, ystävyys, lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma, osallisuus, sosiaalinen tuki, sosiaaliset voimavarat, yhteisöt ja yhteisösosiaalityö, laadulliset tutkimusmenetelmät