Henkilöprofiili

Riikka Korkiamäki

apulaisprofessori, sosiaalityö, tenure track
Riikka Korkiamäki

Työtehtävät

Yliopistonlehtori, Apulaisprofessori (tenure track), sosiaalityö

Opetustehtävät: Toimin opetustehtävissä sosiaalityön maisteriopinnoissa Tampereen yliopiston Porin yksikössä. Vastuualueelleni kuuluu erityisesti tutkielmaseminaari ja pro gradu -tutkielmien ohjausta sekä Yhteisöt, paikallisuus ja yhteisösosiaalityö -opintokokonaisuus. Lisäksi vastaan sosiaalityön jatko-opintotoiminnasta Porin yksikössä ja toimin sosiaalityön maistreriopintojen vastuuopettajana.

Tutkimustehtävät: Vastuullinen tutkija Ystävyys potentiaalina? sekä Neuvotteluja solidariteetista ja kontrollista -tutkimushankkeissa. Tutkijana useissa muissa projekteissa. Linkit lisätietoihin alla ("Projektit"). 

Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta (linkki TUNICRIS-tietokantaan) 

https://www.researchgate.net/profile/Riikka_Korkiamaki 

https://uta-fi.academia.edu/RKorkiamaki 

Osaamisalueiden kuvaus

Lapsuuden tutkimus ja nuorisotutkimus, nuorten vertaissuhteet, ystävyys, lasten ja nuorten sosiaalinen pääoma, osallisuus, sosiaalinen tuki, sosiaaliset voimavarat, yhteisöt ja yhteisösosiaalityö, laadulliset tutkimusmenetelmät