Hyppää pääsisältöön

Neuvotteluja solidariteetista ja kontrollista koronakriisin aikana

Hankkeessa tutkitaan solidariteetin ja kontrollin ilmaisuja, käytäntöjä ja niistä käytyjä moraalisia neuvotteluja yhteiskunnan eri tasoilla COVID-19 -pandemian aikana. COVID-19 -tilanne tekee näkyväksi toiseuttavaa keskustelua ja ryhmäpolarisaatiota, joiden eksplikointi on tärkeää yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten valtarakenteiden ja eriarvoistumisen ymmärtämisen näkökulmasta. Hanke muodostuu rinnakkain toteutettavista osatutkimuksista, joissa analysoidaan ystävällisyyden/solidariteetin ja syyllistämisen/kontrollin ilmaisuja lähisuhteissa, paikallisyhteisöissä sekä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.